1 763 545 tekstów, 18 214 poszukiwanych i 736 oczekujących

Obtest - Gyvybės Medis

Tekst dodał(a): chazka Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): brak Dodaj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): Avarothus Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Mirtis apkabina, ðaknis padabina,
Gyvaèiø nuodais - praeitim pavaiðina,
Uþgauta styga gilumon panardina,
Gyvybe uþgimsta, ir mirtá graudina...

Pradas be vardo, gyvybæ ávaldo,
Pasivys atsilikusá kelià,
Paþadins, prikels iðkerojusià giliai...

Laðas po laðo per gyvenimà neða,
Ðaknimis apsivijusá takà,
Gyvaèiø nuodais patikrinsi galias...

Gimsta á dangø, sakalo akys,
Pamato, ðviesà neregimà,
Palieèia tyliai - ðiurpas nupurto mane...

Trokðta á virðø, rankos lyg ðakos,
Atsispirs, nebelies þemës kojom
Á rasà pavirs, kelias á þemæ sugryð...

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Niestety nikt nie dodał jeszcze tłumaczenia tego utworu.

Dodaj tłumaczenie lub wyślij prośbę o tłumaczenie

 

Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

tekstowo.pl
1 763 545 tekstów, 18 214 poszukiwanych i 736 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności