tekstowo.pl
1 616 632 tekstów w serwisie, 16 458 poszukiwanych i 380 oczekujących
wyszukiwanie zaawansowane >
Przeglądaj wykonawców na literę
Obtest - Tai Ne Pabaiga
Odsłon: 544
Przejdź na stronę wykonawcy >
Edytuj tekst Tekst dodał(a): chazka
Dodaj tłumaczenie Tłumaczenie dodał(a): brak
Edytuj teledysk Teledysk dodał(a): TheNameless
Poleć:

Tłumaczenie:

Dodaj tłumaczenie
Wyślij prośbę o tłumaczenie

 

REKLAMA

Tekst piosenki:


Ágels, akis uþmerks, ir kadanors nuðvis,
Aukos midum, krauju ir ðermenø gërybëm,
Deglais lydës, iðdegins takelius pirmyn,
Á rato vidury, kur erdvës susipynë....
Tai paskutinë kelionë ið mano kûno,
Bet dar ne pabaiga...

Nedelsk, nebus rytoj iðgarbintø vardø,
Tik toliai kruvini sau iðtakas suranda,
Tau ðmëkla Giltinës nusilenkia þemai,
Ilsëtis po mirties, dëja mums lemta...
Á nebûtá krenta garbus gyvybës rûbas,
Tai dar ne pabaiga....

Dar niekas nesugryþo ið pradþiø pradþios,
Atsiveria dausø ðviesoj jau viskà matæ,
Pritrûks tyla raudoj sugeltos iðminties,
Pas mirtá mes visi tokie panaðûs....
Tai paskutinë kelionë ið mano kûno,
Tai dar ne pabaiga....

 

Poznaj historię zmian tego tekstu
Drukuj tekst
Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

Zamknij

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!

Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności