1 770 619 tekstów, 18 172 poszukiwanych i 118 oczekujących

Obtest - Tai Ne Pabaiga

Tekst dodał(a): chazka Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): brak Dodaj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): TheNameless Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Ágels, akis uþmerks, ir kadanors nuðvis,
Aukos midum, krauju ir ðermenø gërybëm,
Deglais lydës, iðdegins takelius pirmyn,
Á rato vidury, kur erdvës susipynë....
Tai paskutinë kelionë ið mano kûno,
Bet dar ne pabaiga...

Nedelsk, nebus rytoj iðgarbintø vardø,
Tik toliai kruvini sau iðtakas suranda,
Tau ðmëkla Giltinës nusilenkia þemai,
Ilsëtis po mirties, dëja mums lemta...
Á nebûtá krenta garbus gyvybës rûbas,
Tai dar ne pabaiga....

Dar niekas nesugryþo ið pradþiø pradþios,
Atsiveria dausø ðviesoj jau viskà matæ,
Pritrûks tyla raudoj sugeltos iðminties,
Pas mirtá mes visi tokie panaðûs....
Tai paskutinë kelionë ið mano kûno,
Tai dar ne pabaiga....

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Niestety nikt nie dodał jeszcze tłumaczenia tego utworu.

Dodaj tłumaczenie lub wyślij prośbę o tłumaczenie

 

Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

tekstowo.pl
1 770 619 tekstów, 18 172 poszukiwanych i 118 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności