Teksty piosenek > M > Macklemore > Hind's Hall
2 470 572 tekstów, 31 585 poszukiwanych i 274 oczekujących

Macklemore - Hind's Hall

Hind's Hall

Hind's Hall

Tekst dodał(a): marttina Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): translatorAI Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): marttina Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Woo
Yeah, the people, they won't leave
What is threatenin' about divesting and wantin' peace?
The problem isn't the protests, it's what they're protestin'
It goes against what our country is fundin' (Hey)
Block the barricade until Palestine is free (Hey)
Block the barricade until Palestine is free
When I was seven, I learned a lesson from Cube and Eazy-E
What was it again? Oh yeah, fuck the police (Woo)

Actors in badges protecting property
And a system that was designed by white supremacy (Brrt)
But the people are in the streets
You can pay off Meta, you can't pay off me
Politicians who serve by any means
AIPAC, CUFI, and all the companies
You see, we sell fear around the land of the free
But this generation here is about to cut the strings
You can ban TikTok, take us out the algorithm
But it's too late, we've seen the truth, we bear witness
Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children
And all the men that you murdered and then we see how you spin it
Who gets the right to defend and who gets the right of resistance
Has always been about dollars and the color of your pigment, but
White supremacy is finally on blast
Screamin' "Free Palestine" 'til they're home at last (Woo)

We see the lies in them, claimin' it's antisemitic to be anti-Zionist
I've seen Jewish brothers and sisters out there and ridin' in
Solidarity and screamin' "Free Palestine" with them
Organizin', unlearnin' and finally cuttin' ties with
A state that's gotta rely on an apartheid system to uphold an occupyin' violent
History been repeating for the last seventy-five
The Nakba never ended, the colonizer lied (Woo)
If students in tents posted on the lawn
Occupyin' the quad is really against the law
And a reason to call in the police and their squad
Where does genocide land in your definition, huh? (Hey; hey)
Destroyin' every college in Gaza and every mosque
Pushin' everyone into Rafah and droppin' bombs
The blood is on your hands, Biden, we can see it all
And fuck no, I'm not voting for you in the fall (Woo)
Undecided, you can't twist the truth, the people out here united
Never be defeated when freedom's on the horizon
Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence (Hey, woo)

What happened to the artist? What do you got to say?
If I was on a label, you could drop me today
I'd be fine with it 'cause the heart fed my page
I want a ceasefire, fuck a response from Drake (Woo)
What you willin' to risk? What you willin' to give?
What if you were in Gaza? What if those were your kids?
If the West was pretendin' that you didn't exist
You'd want the world to stand up and the students finally did, let's get it (Woo)

Brrt
Woo

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie przez AI:

Pokaż tłumaczenie
Woo
Tak, ludzie nie odejdą
Co jest groźne w wycofywaniu się i pragnieniu pokoju?
Problemem nie są protesty, ale to, przeciwko czemu protestują
Stoją w opozycji do tego, na co nasz kraj wydaje pieniądze
Zablokuj barykadę aż Palestyna będzie wolna
Zablokuj barykadę aż Palestyna będzie wolna
Kiedy miałem siedem lat, nauczyłem się lekcji od Cube'a i Eazy-E
Co to było ponownie? O tak, j**ać policję

Aktorzy w odznakach chronią mienie
I system zaprojektowany przez białą supremację (Brrt)
Ale ludzie są na ulicach
Możesz przekupić Meta, ale mnie nie przekupisz
Politycy, którzy służą za wszelką cenę
AIPAC, CUFI i wszystkie firmy
Sprzedajemy strach wokół ziemi wolnych
Ale ta generacja jest gotowa odciąć te sznury
Możesz zbanować TikToka, wykluczyć nas z algorytmu
Ale jest za późno, zobaczyliśmy prawdę, jesteśmy świadkami
Zobaczyliśmy gruzy, budynki, matki i dzieci
I wszystkich mężczyzn, których zabiliście, a potem widzimy, jak to obracacie
Kto ma prawo się bronić, a kto ma prawo do oporu
Zawsze chodziło o dolary i kolor twojej skóry, ale
Biała supremacja wreszcie wyszła na jaw
Krzyk "Wolna Palestyna" aż do ich powrotu do domu (Woo)

Widzimy kłamstwa, twierdząc, że to antysemityzm być antysyjonistą
Widziałem żydowskich braci i siostry tam, solidarnie krzyczących "Wolna Palestyna"
Organizując się, oduczając się i wreszcie przerywając więzi z
Państwem, które musi polegać na systemie apartheidu, aby podtrzymać okupacyjne przemocowe
Historia powtarzała się przez ostatnie siedemdziesiąt pięć lat
Nakba nigdy się nie skończyła, kolonizator kłamał (Woo)
Jeśli studenci w namiotach na trawniku
Okupujący placówkę jest naprawdę przeciwny prawu
I powód, by wezwać policję i ich oddział
Gdzie zbiega z twoją definicją ludobójstwo, co, huh? (Hej; hej)
Niszcząc każdy college w Gazie i każdą meczet
Wypychając wszystkich do Rafah i zrzucając bomby
Krew jest na twoich rękach, Bidenie, wszystko widzimy
I nie, nie zagłosuję na ciebie w jesieni (Woo)
Nie zdecydowany, nie możesz fałszować prawdy, ludzie są jednomyślni
Nigdy nie będą pokonani, gdy wolność jest na horyzoncie
A jednak przemysł muzyczny milczy, biorąc udział w swojej platformie milczenia (Hej, woo)

Co stało się z artystami? Co masz do powiedzenia?
Gdybym był na wytwórni, moglibyśmy mnie dziś zwolnić
Byłbym z tym w porządku, bo serce karmi moją twórczość
Chcę zawieszenia broni, j**ać odpowiedź od Drake'a (Woo)
Na co jesteś gotów zaryzykować? Na co jesteś gotowy zrezygnować?
Co gdybyś był w Gazie? Co gdyby to były twoje dzieci?
Gdyby Zachód udawał, że nie istniejesz
Chciałbyś, żeby świat się podniósł, a studenci w końcu tak zrobili, zabierzmy to (Woo)

Brrt
Woo
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję Popraw lub Zgłoś

Historia edycji tłumaczenia

Tekst:

MACKLEMORE

Edytuj metrykę
Rok wydania:

2024

Wykonanie oryginalne:

MACKLEMORE

Ciekawostki:

Piosenka jest protestem za Palestynę i reakcje na brak reakcji po atakach Izraela na Palestyńczyków przez twórców muzycznych. Porusza też temat strajkujących, którzy zostali pobici przez policje w Kolumbii i Bidena, który wspierał Izrael poprzez dostarczanie mu broni. Komentuje też syjonistów, którzy wyparli się, że Izrael dokonuje ludobójstwa Palestyny, poprzez komentarz "Poznaj definicje ludobójstwa". USA chce zakazać tik toka z powodu mówienia o zbrodniach Izraela na Palestyńczykach. Piosenka jest protestem na wszystko co ma miejsce od 7 października 2023, gdy po wyborach prawicowego prezydenta, który chciał bardziej ograniczyć możliwości poruszania się Palestyńczyków, co doprowadziło do tego, że Hamas wystrzelił pocisk w stronę Izraela.

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 470 572 tekstów, 31 585 poszukiwanych i 274 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności