Teksty piosenek > B > Bonus RPK > Życia Weteran
2 470 180 tekstów, 31 587 poszukiwanych i 598 oczekujących

Bonus RPK - Życia Weteran

Życia Weteran

Życia Weteran

Tekst dodał(a): voldemordgrazy Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): lukrecaj Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): voldemordgrazy Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Pierwszy muszkieter Kuba - owoc wielkiej miłości,
z jego przyjściem na świat się staliśmy dorośli.
kilka godzin przed sylwestrem w 2013,
test ciążowy określił sprawę jasno i wyraźnie,
za to jak ktoś nie wypije ten pod stołem zaśnie,
na Górczewskiej w neonie opiliśmy informacje,
9 miesięcy później przecinałem pępowinę przy ulicy inflanckiej, serce zabiło bardziej,
założyłem rodzinę i zmieniałem pieluchy, ten mały uśmiechnięty brzdąc odpędzał złe duchy,
obóz bokserski COS - tam nauczył się chodzić,
wokół nas piękne góry a ja pękałem z dumy,
teraz tu trenuje boks i nagrywa kawałki,
mam do tego następcę to nie puste przechwałki,
Dobry Dzieciak, który w życiu swym już nie jedno przeżył,
kocham cię synu, chcę byś zawsze w to wierzył

Drugi muszkieter Dominik to dla nas aniołek,
czekaliśmy szczęśliwi, aż zasili nasz domek,
jednak Bóg miał inny plan, nie dopuścił tej chwili,
miesiąc przed rozwiązaniem, zator pozmieniał wynik,
który tragedią się stał, kiedy kopać przestał,
USG wskazało śmierć naszego dziecka,
a odliczaliśmy dni, chwaląc się zdjęciami brzucha,
które z dumą wrzucaliśmy na Instagram i Facebook'a,
Kuba odkładał zabawki dla brata, jak to możliwe jaka wielka to strata,
choć lecą lata, trauma trzyma do dzisiaj,
mała biała trumienka, wielki płacz i modlitwa
widać tak miało być, różne oblicza życia,
bo to kilka słów prawdy z pamiętnika rodzica,
teraz odwiedzam syna na cmentarzu Wolskim,
kładę wieniec, palę znicza, dbam o pamięć o nim.

Trzeci muszkieter Krzyś to był plaster na ranę,
pamiętam jak dziś jej telefon nad ranem,
pojechałem do szpitala na tak zwanym oriencie,
no bo smutni panowie mogli czaić się wszędzie,
piękny i zdrowy chłopak, dycha w skali Apgara,
to mój syn, moja krew, pokochałem krasnala,
taki natury zew, miłość bezwarunkowa,
a teraz moja w tym głowa by go dobrze wychować,
rutynowa kontrola mnie wpędziła za kraty,
po półtorej miesiąca po jego narodzin daty,
cztery lata straty, bo z widzenia się znamy,
było przykro mi, tęskniłem i wyczekiwałem zmiany,
będą wspólne zabawy, będę uczył cię męstwa,
trudne chwile przetrwamy, to oznaka zwycięstwa,
kręci się łezka jak ten czas szybko leci,
dziś bez kitu w mym życiu najważniejsze są dzieci,

trzech muszkieterów, moich trzech muszkieterów
trzech muszkieterów, moich trzech muszkieterów
to trzech muszkieterów, moich trzech muszkieterów, których kocham nad życie

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie :

Pokaż tłumaczenie
The first musketeer Kuba - the fruit of great love,
with his birth we became adults.
a few hours before New Year's Eve in 2013,
a pregnancy test defined the matter clearly and distinctly,
but if someone doesn't drink, they'll fall asleep under the table,
on Górczewska in a neon sign we drank the information,
9 months later I cut the umbilical cord on Inflancka Street, my heart beat faster,
I started a family and changed diapers, this little smiling tot chased away evil spirits,
COS boxing camp - that's where he learned to walk,
beautiful mountains around us and I was bursting with pride,
now he trains boxing and records songs here,
I have a successor, this is not empty boasting,
A Good Kid who has already experienced many things in his life,
I love you son, I want you to always believe in it

The second musketeer Dominik is an angel to us,
we waited happily for him to join our little house,
however God had a different plan, he didn't allow this moment,
a month before the due date, an embolism changed the result,
which it became a tragedy when he stopped kicking,
the ultrasound showed the death of our child,
and we were counting down the days, bragging about the photos of the belly,
which we proudly posted on Instagram and Facebook,
Kuba was putting his toys aside for his brother, how is it possible what a great loss,
even though the years fly by, the trauma remains to this day,
a small white coffin, great crying and prayer
it was clearly meant to be, different faces of life,
because these are a few words of truth from a parent's diary,
now I visit my son at the Wolski cemetery,
I lay a wreath, light a candle, I take care of his memory.

The third musketeer Krzyś was a plaster on the wound,
I remember her call this morning,
I went to the hospital on the so-called Orient,
because sad gentlemen could be lurking everywhere,
a beautiful and healthy boy, ten on the Apgar scale,
he's my son, my blood, I fell in love with the dwarf,
such is the call of nature, unconditional love,
and now it's my head to raise him well,
a routine check-up put me behind bars,
a month and a half after his birth date,
four years of loss, because we know each other by sight,
I was sad, I missed him and waited for a change,
we will have fun together, I will teach you courage,
we will survive difficult moments, it's a sign of victory,
a tear rolls down my face as time flies,
today without a hitch the most important thing in my life are children,

three musketeers, my three musketeers
three musketeers, my three musketeers
three musketeers, my three musketeers whom I love more than anything in my life

Historia edycji tłumaczenia

Tekst:

Bonus RPK

Edytuj metrykę
Muzyka:

Dj Deszczu Strugi

Rok wydania:

2024

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 470 180 tekstów, 31 587 poszukiwanych i 598 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności