Teksty piosenek > R > Ren > Money Game, Pt. 3
2 453 343 tekstów, 31 551 poszukiwanych i 443 oczekujących

Ren - Money Game, Pt. 3

Money Game, Pt. 3

Money Game, Pt. 3

Tekst dodał(a): strifyastrange Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): translatorAI Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): strifyastrange Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Let me tell you a story about a boy named Jimmy
1 years old and his first words were "Mine, mine, gimme!"
2 years old he was walking, 3 years old walking quickly
4 years old he was running 'round the pavements of the city
5 years old and his daddy told him "Listen here, son
You gotta learn to be a man, a man he works for what he wants"
6 years old and he's reading, writing, top of the bunch
And when he's 7, his progression made him student number 1
8 years old and he's praised for unusual grades
9, his parents pay for private school to nurture the flame
10, 11, 12, 13, he ascends and ascends
His daddy tells him "Son, money is the means to all ends"
14, solving complex mathematic equations
15, IQ 150, still elevating
16, he develops complex software code
That detects weaknesses in cyber security protocols
17, and he sells vision keeping a share
Not yet an adult, but he's practically a millionaire
18, and his daddy tells him "Now you're a man
This world don't give a damn about you, so take all that you can"
19, he turns a profit stocks and shares invest in product
20, double-down deposits, 21, his income rockets
22, he learns that truth is just an obstacle to wealth
If you manipulate the data, then a lie will sell itself
23, a life of luxury crystal and cocaine
24, he makes the Forbes list, they're applauding his name
25, and his daddy tells him, "listen here son
While you are sitting in your palace, that don't mean that you won"
26, a business shift he switches business to arms
27, dealing nuclear and shells in Iran
28, inside the Senate money bought him a seat
29, a role of the council in the president, sweet
Now he's 30 and his daddy says "You're losing the race
You're just a servant to the king, not even in second place"
31, a big maneuver for his daddy's approval
Moving imports over borders from the exports out of Cuba
32, moving grams, growing kilos to tonnes
He's 33, filling warehouses with powder and guns
34, turf war with nobody to stop it
Blind eye from the po-po inside of his pocket
35 and he gets a call, "I'm sorry son
It's your father, had a heart attack, I'm sorry, he's gone"
36, getting pissed up, abusing his product
37, eyes glazed, disposition demonic
38 with a prostitute, a moment of passion
Heating up a silver spoon and then chasing the dragon
39, getting reckless and hungry for power
Daddy's words still driving him to kill and devour
He makes a move against the cartel, but the strategie's flawed
They retaliate and leave him in a hospital ward
A bullet buried in the vertebra and one in the leg
The doctor sighs and says "I don't think you'll be walking again", fuck

Let me tell you a story about a boy named Jimmy
He was 40, and he cursed the words "Mine, mine, gimme"
41, he wasn't walking, 42, not walking quickly
43, never running 'round the pavement of his city
44 inside his palace with a mountain of gold
But the riches turn to rubble when perspective evolves
Weighing heavy on his conscience is the value of gold
A Lamborghini for a life, trading money for souls
Jimmy followed the code inside the land of the free
Put your hand inside the cookie jar, take more than you need
And his is example is exaggerated versions of me
And it's a version of him, and it's a version of she
And it's a version of you, there's no escaping the blame
The way we live is parasitic, fuck the money and fame, cut the music!

This ain't entertainment, this is real life
The way we live is lunacy, community, it declines
Hyperpolerised, always fighting, then we divide
Truth is less important than the money that we designed?
Money's an invention, politics from our invention
They all come from peoples ideas, did I mention?
Borders? Our invention, law and order, fuel the tension
That leads to people killing each other. My solution?
Everything is subject to change
We can build utopias if individuals are taught to use their brains
But if we teach kids in school to always be sheep
And put ourselves before the herd if there's more money for me
Then there's no future I see, where the humans survive
We're parasites inside a Petri dish with cannibal minds
Mold grows upon a surface, it consumes till it dies
And our fate could be the same, so here's a story for the wise

45, Jimmy comes home out of the rain
Soaking wet upon a wheelchair, drinking again
He is everything he wants, he has fortune and fame
He's a fortunate fool with an unfortunate fate
With a 45 caliber aimed at his brain
45 - a fitting number, 'cause his age is the same
Hears the words of his father; "Such a damn shame"
Then he presses on the trigger of a money game

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie przez AI:

Pokaż tłumaczenie
Pozwól, że opowiem ci historię chłopca o imieniu Jimmy
1 rok życia i jego pierwsze słowa brzmiały "Moje, moje, daj mi!"
2 lata chodził, 3 lata chodził szybko
4 lata biegał po chodnikach miasta
5 lat i jego tata mówi mu: "Posłuchaj tu, synu
Musisz nauczyć się być mężczyzną, mężczyzna pracuje na to, czego pragnie"
6 lat i czyta, pisze, najlepszy w klasie
I gdy ma 7 lat, jego postępy czynią go uczniem numer 1
8 lat i jest chwalony za niezwykłe oceny
9 lat, jego rodzice opłacają prywatną szkołę, by pielęgnować płomień
10, 11, 12, 13, wznosi się coraz wyżej
Jego tata mówi mu "Synu, pieniądze są środkiem do osiągnięcia celu"
14 lat, rozwiązuje złożone równania matematyczne
15 lat, IQ 150, wciąż rośnie
16 lat, opracowuje skomplikowany kod oprogramowania
Który wykrywa słabe punkty w protokołach cyberbezpieczeństwa
17 lat i sprzedaje wizję, zachowując udział
Jeszcze nie dorosły, ale praktycznie milioner
18 lat, i jego tata mówi mu "Teraz jesteś mężczyzną
Ten świat nie ma dla ciebie litości, więc bierz wszystko, co możesz"
19 lat, obraca akcjami, inwestuje w produkty
20 lat, podwaja depozyty, 21 lat, jego dochód gwałtownie rośnie
22 lata, odkrywa, że prawda jest tylko przeszkodą w osiąganiu bogactwa
Jeśli manipulujesz danymi, to kłamstwo samo się sprzeda
23 lata luksusowego życia, kryształ i kokaina
24 lat, trafia na listę Forbesa, witają jego nazwisko
25 lat, i jego tata mówi mu: "Posłuchaj, synu
Gdy siedzisz w swoim pałacu, to nie znaczy, że jesteś na szczycie"
26 lat, zmiana biznesowa, przechodzi na handel bronią
27 lat, handluje bronią nuklearną i pociskami w Iranie
28 lat, w Senacie pieniądze kupiły mu miejsce
29 lat, rola w radzie przy prezydencie, słodkie życie
Teraz ma 30 lat, a jego tata mówi: "Tracisz wyścig
Jesteś tylko służącym króla, nawet nie na drugim miejscu"
31 lat, wielki manewr dla uznania ojca
Przenoszenie towarów przez granice, z eksportu z Kuby
32 lata, przenosi gramy, rośnie w kilogramy do ton
Ma 33 lata, wypełnia magazyny proszkiem i bronią
34 lata, wojna gangów, nikt nie zatrzymuje tego
Miota odstępstwem od przepisów, policja ma w kieszeni
35 lat, dostaje telefon, "Przykro mi synu
To twój ojciec, miał zawał, przykro mi, nie żyje"
36 lat, pod wpływem, nadużywa swojego towaru
37 lat, oczy zabliźniałe, zachowanie demoniczne
38 lat z prostytutką, chwila namiętności
Rozgrzewa srebrną łyżkę, by podążać za smokiem
39 lat, staje się niebezpieczny i głodny władzy
Słowa ojca nadal skłaniają go do zabijania i pożerania
Atakuje kartel, ale strategia zawodzi
Oni kontratakują i zostawiają go w szpitalnym oddziale
Pocisk wbity w kręgosłup i nogę
Lekarz westchnął i powiedział: "Chyba już nie będziesz chodził", cholera

Pozwól, że opowiem ci historię chłopca o imieniu Jimmy
Miał 40 lat i przeklinał słowa "Moje, moje, daj mi"
41 lat, nie chodził, 42 lata, nawet nie szybko
43 lat, nigdy nie biegał po chodnikach swojego miasta
44 lat, w swoim pałacu z górą złota
Ale bogactwo zmienia się w gruzy, gdy zmienia się perspektywa
Ciężar nękający jego sumienie, wartość złota
Lamborghini za życie, wymiana pieniędzy na dusze
Jimmy podąża za kodeksem w krainie wolności
Włóż rękę do słoika z ciasteczkami, weź więcej niż potrzebujesz
Jego przykład jest przesadzoną wersją mnie
I jest wersją jego, i jest wersją niej
I jest wersją ciebie, nie ma ucieczki od winy
Sposób, w jaki żyjemy, jest pasożytniczy, cholera i sława, wyłącz muzykę!

To nie jest rozrywka, to życie
Sposób, w jaki żyjemy, jest obłąkany, społeczeństwo się degeneruje
Zhiperpolaryzowany, zawsze walczący, potem się dzielą
Prawda jest mniej istotna niż pieniądze, które stworzyliśmy?
Pieniądze to wynalazek, polityka to nasz wynalazek
Wszystko pochodzi od pomysłów ludzi, czy wspomniałem?
Granice? Nasz wynalazek, prawo i porządek, podsyca napięcia
Które prowadzą do zabijania siebie nawzajem. Moje rozwiązanie?
Wszystko podlega zmianie
Możemy budować utopie, jeśli jednostki są uczone, jak korzystać ze swojego rozumu
Ale jeśli uczymy dzieci w szkole, by zawsze były jak owce
I stawiać siebie ponad stadło, jeśli dla mnie jest więcej pieniędzy
To nie widzę przyszłości, w której przetrwają ludzie
Jesteśmy pasożytami w szalkach Petriego z kanibalistycznymi umysłami
Pleśń rośnie na powierzchni, pożera, aż umiera
Nasza los może być taki sam, więc oto historia dla mędrców

45 lat, Jimmy wraca do domu zza deszczu
Przemoczony na wózku inwalidzkim, znów pije
Ma wszystko, czego pragnie, ma fortunę i sławę
Jest szczęśliwym głupcem z nieszczęśliwym losem
Z kal. 45 wycelowanym w swoją głowę
45 - właściwy numer, bo jego wiek ten sam
Słyszy słowa ojca: "Taka cholerna szkoda"
Wciśnięcie spustu gry pieniężnej
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję Popraw to tłumaczenie lub Zgłoś

Historia edycji tłumaczenia

Tekst:

Ren Gill

Edytuj metrykę
Muzyka:

Ren Gill

Wykonanie oryginalne:

Ren

Płyty:

Sick Boi (2023)

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 453 343 tekstów, 31 551 poszukiwanych i 443 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności