Shira Choir - Im Hashem Lo Yivneh Bayis

Tłumaczenie:


Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.

Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem

Tekst piosenki:


Im HaShem lo yivneh vayit
shav amlu vonav bo
im HaShem lo yishmar ir
shav shakad shomer

Hineh Hineh lo yanum
lo yanum ve lo yishan
lo yanum ve lo yishan
Shomer Yisra'el