tekstowo.pl

Celine Dion - Ashes

Tłumaczenie:


Co jest jeszcze do powiedzenia?
Te modlitwy już nie działają.
Każde słowo strawiło się płomieniami
Cóż pozostało zrobić z tymi połamanymi kawałkami na podłodze?
Tracę głos wołając Cię.
[Pre-Chorus]
Bo drżę
Przeginam się w tył dopóki nie złamię.
Patrząc jak te wszystkie marzenia uchodzą z dymem.
[Chorus]
Niech piękno powstanie z popiołów
Niech piękno powstanie z popiołów
I gdy modlę się do Boga pytam tylko
Czy piękno może powstać z popiołów?
[Verse 2]
Czy możesz wykorzystać łzy, by ugasić pożary w mojej duszy?
Bo Cię tu potrzebuję.
[Pre-Chorus]
Bo drżę
Przeginam się w tył dopóki nie złamię.
Patrząc jak te wszystkie marzenia uchodzą z dymem.
[Chorus]
Niech piękno powstanie z popiołów
Niech piękno powstanie z popiołów
I gdy modlę się do Boga pytam tylko
Czy piękno może powstać z popiołów?
[Outro]
Czy piękno może powstać z popiołów?
Ponieważ się trzęsę
Odchyliłam się do tyłu, dopóki się nie spłukam
Obserwowanie tych wszystkich snów wznosi się w dym

Pozwól, by piękno wyszło z popiołów
Pozwól, by piękno wyszło z popiołów
A kiedy modlę się do Boga, wszystko, o co proszę, jest
Czy piękno może wyjść z popiołów?

Czy piękno może wyjść z popiołów?

Tekst piosenki:


What's left to say?
These prayers ain't working anymore
Every word shot down in flames
What's left to do with these broken pieces on the floor?
I'm losing my voice calling on you


'Cause I've been shaking
I've been bending backwards till I'm broke
Watching all these dreams go up in smoke

Let beauty come out of ashes
Let beauty come out of ashes
And when I pray to God all I ask is
Can beauty come out of ashes?


Can you use these tears to put out the fires in my soul?
'Cause I need you here, woah


'Cause I've been shaking
I've been bending backwards till I'm broke
Watching all these dreams go up in smoke


Let beauty come out of ashes
Let beauty come out of ashes
And when I pray to God all I ask is
Can beauty come out of ashes?


Can beauty come out of ashes?