tekstowo.pl
1 491 577 tekstów w serwisie, 14 478 poszukiwanych i 665 oczekujących
wyszukiwanie zaawansowane >
Przeglądaj wykonawców na literę
VAVA (chinese) - Life’s a Struggle
Odsłon: 178
Przejdź na stronę wykonawcy >
Edytuj tekst Tekst dodał(a): lestat7
Dodaj tłumaczenie Tłumaczenie dodał(a): brak
Edytuj teledysk Teledysk dodał(a): lestat7
Poleć:

Tłumaczenie:

Dodaj tłumaczenie
Wyślij prośbę o tłumaczenie

 

REKLAMA

Tekst piosenki:


Pinyin

1995 Nián wǒ lái dào zhège shìjiè
zài cǐ wǒ xiǎng gěi wǒ de mǔqīn zuì zhēnchéng de zhìxiè
wèile bǎ wǒ yǎng dà fàngqìle tā de shìyè
kěshì wǒ què ràng tā tòngkǔ zài měi gè rìyè

wàipó tā gàosù wǒ wǒ de fùqīn zǎoyǐ sǐqù
dāngshí de qíngjǐng wǒ hái jìdé fángjiān yīpiàn sǐjì
cǐ qíng cǐ jǐng wǒ yǐjīng bùxiǎng zài qù huíyì
hái yǒu wǒ nàxiē sù wèi méng miàn gēgē jiějiě dìdì

Back to school wǒ bù tīnghuà
ràng lǎoshī tóngxué hàipà
tāmen hùxiāng shuō qiāoqiāohuà
wǒ bǎ zuì’è dōu fàn xià
zhè huàmiàn yīshà nà zhà xiàn
xiàng yī zhǐ dàyàn
wǒ pà jiàn dào céng fàn xià cuò dì nà miàn

bǎ lì qì dài jìn xuéxiào
táoxué wǒ zhǎodào juéqiào
jǐngchá bǎ wǒ zhǎodào māmā kūzhe shuō wǒ hái niánshào
nà shí wǒ juédé suǒyǒu rén dōu gēn wǒ zuòduì
wǒ zài wǒ zìjǐ de shìjiè jìnqíng de luò zhuì

lí jiā chūzǒu de wǒ nà shí háishì wèi mǎn 15
wǒ dǎjià qiāo kè chéngwéile quánjiā rén de chǐrǔ
wǒ tǎoyàn yuēshù tǎoyàn bèi jìngù
yòng zuì jíduān dì fāngfǎ
ràng shānghàiguò wǒ de rén jì zhù

nǐ shìfǒu yǒushí juédé mìngyùn tā duì nǐ bùgōng
dàn yǒushí yòu huì xuézhe zài chénzhòng lǐ zhǎo qīngsōng
wǒ yǎngwàng xīngkōng bǎ guòqù bīng fēng
wǒ fāshì jué bù huì
xiàng tāmen yīyàngguò dé nàme píngyōng

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì

shéi dōu yīyàng huì shēnglǎobìngsǐ
zhēnxiàng bèi yíwàng bèi cáng jìn xìnzhǐ
shùyè zài liúlàng fēng hái méi jìngzhǐ
nǐ wǒ dū yīyàng xiǎng yǒngyuǎn míng liú qīngshǐ
cóngxiǎo wǒ jiù zhīdào jiǎo yào cǎi de tiān zài tóudǐng
fú zài shàngfāng fǔkàn zhòngshēng jiù xiàng lóuyǐ

bùyòng hàipà hēi’àn zhànshèng bùliǎo guāng
nǐ bǎochí zhēnshí jiù huì dédào ài de biǎozhāng
wǒ xiǎng yào shénme
wǒ huì tōngguò nǔlì dúlì qù zhēng
bùshì xiàng gè háizi zài wǒ shēnhòu kuáng pēn
xiǎng yào mèngxiǎng de lù yǒngyuǎn liàngzhe lǜdēng
jiùsuàn shì guìzhe yě yào cháozhe mùbiāo kuángbēn

wǒ cái bùguǎn nǐ yǒu shé me kànfǎ
dāng wǒ xūyào jīngshén jiùshú nǐ yòu zài nǎ
tài duō bìyào jiāojì zài bù tíng jiāotìzhe
tíxǐng wǒ zhè xūwèi miànjù xià de liǎn dōu tài jiǎ

mèng zhōng xiǎolù wǒ bù huì tíng xià jiǎobù
dōu xiǎng chénggōng kě chénggōng bìjìng zhàn shǎoshù
wǒ màn man cóng héngchōngzhízhuàng dào biàn láogù
wǒ zài āng zāng de nínìng lǐmiàn zhǎo bǎowù

méi jīnglì kǔnàn zěnme jiàozuò shēnghuó
měi yīcì fēn chā kǒu wǒ dū zǐxì zhēnzhuó
xiànzài wǒ zhàn zài zhèlǐ tàiyáng tā zhàocháng shēng qǐ
bùguǎn yù dào shénme xiàozhe miàn duì cái shì zhēnlǐ

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì

Life’s a struggle
rì zǐ huán yàoguò
pǐncháng xǐ nù āiyuè zhīhòu yǒu shì shǔ bù qīng de troubles
Everyday yǒu duōshǎo wèntí yào qù miàn duì
yǒu duōshǎo yè tòngkǔ fánnǎozhe nǐ wúfǎ rùshuì
Chinese

1995 年我来到这个世界
在此我想给我的母亲最真诚的致谢
为了把我养大放弃了她的事业
可是我却让她痛苦在每个日夜

外婆她告诉我我的父亲早已死去
当时的情景我还记得房间一片死寂
此情此景我已经不想再去回忆
还有我那些素未蒙面哥哥姐姐弟弟

Back to school 我不 听话
让老师同学害怕
他们互相说悄悄话
我把罪恶都犯下
这画面一霎那乍现
像一只大雁
我怕见到曾犯下错的那面

把戾气带进学校
逃学我找到诀窍
警察把我找到妈妈哭着说我还年少
那时我觉得所有人都跟我作对
我在我自己的世界尽情的落坠

离家出走的我那时还是未满15
我打架跷课成为了全家人的耻辱
我讨厌约束 讨厌被禁锢
用最极端的方法
让伤害过我的人记住

你是否有时觉得 命运它对你不公
但有时又会学着 在沉重里找轻松
我仰望星空 把过去冰封
我发誓绝不会
像他们一样过得那么平庸

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

谁都一样 会生老病死
真相被遗忘 被藏进信纸
树叶在流浪 风还没静止
你我都一样想永远名留青史
从小我就知道脚要踩地天在头顶
佛在上方俯瞰众生就像蝼蚁

不用害怕 黑暗战胜不了光
你保持真实就会得到爱的表彰
我想要什么
我会通过努力独立去争
不是像个孩子在我身后狂喷
想要梦想的路永远亮着绿灯
就算是跪着也要朝着目标狂奔

我才不管你有什么看法
当我需要精神救赎你又在哪
太多必要交际 在不停交替着
提醒我这虚伪面具下的脸都太假

梦中小路我不会停下脚步
都想成功可成功毕竟占少数
我慢慢从横冲 直撞到变牢固
我在肮脏的泥泞里面找宝物

没经历苦难怎么叫做生活
每一次分叉口我都仔细斟酌
现在我站在这里 太阳它照常升起
不管遇到什么笑着面对才是真理

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

Life’s a struggle
日子还要过
品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troubles
Everyday 有多少问题要去面对
有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡

 

Poznaj historię zmian tego tekstu
Drukuj tekst
Rok powstania:

2017

Edytuj metrykę
Płyty:

"21"

Komentarze (0):

Zamknij

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!

Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności