tekstowo.pl

KaeN - Mimo wszystko feat. Gosia Kutyła

Tłumaczenie:


I do not have the strength to get up,
I do not have the strength to go on.
I do not have the strength to play,
I do not have the strength to live.
My brain explodes.
attacking me cold.
Buries a swarm of debris,
This is ruining me again,
but suddenly the sails catch the warm wind,
Again, I wish, I really see a beautiful world.
When I have a daughter at the hands of the IVE and Pauli,
then I know that the Lord has given them a real lucky.
I remember times when dopadał hunger,
when she caught behind but then sobbed the crest.
Only Juras gave a hand, brother, I love you!
David exploded, he wept for, you know?


Ref.
So many moments, which we are - they are born pain,
These days, that he took the time not come back anymore.

After all, the biggest storm, the radius must leave.
He tells us "the sun go", "the sun go."


Juras took off my muzzle, Falcon unleashed.
Aura flow, super male did not release the prey, you hear?
It's the junkie, his rebellion mastered you
before the crowd, before the boom he landed in dreams.
Tula mom, mom proud, tear fluid.
She grew lady boor, my mother has strength.
I fall to rise, I get up to speed.
I run to win, you too!
Sis, it's hard to bring up the same daughter.
Little Princess, uncle loves Maya the Bee.
Women leave, they betrayed me
unfortunately ruined and hid in the shadows.


Ref.
So many moments, which we are - they are born pain,
These days, that he took the time not come back anymore.

After all, the biggest storm, the radius must leave.
He tells us "the sun go", "the sun go."


3. A few years back, even I would not spit.
I was a nobody, I went, of course, with pride,
because I felt that I had in my head, in itself, is something
I felt that I would do you trouble.
Wounded, deleted, he showed you eggs,
reborn, freed defeated Van Damme.
We believed in ourselves, together with me, Eska,
changed the scene, I'm in the dark somewhere.
Where? I do not know, but I believe my friend,
that this train, this one will take us to the goal.
It is for the brothers and sisters of the heart with you,
lead us God, our heart bleeds.


Ref.
So many moments, which we are - they are born pain,
These days, that he took the time not come back anymore.

After all, the biggest storm, the radius must leave.
He tells us "the sun go", "the sun go."

Tekst piosenki:


Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
Eksploduje mój mózg,
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
to rujnuje mnie znów,
ale nagle w żagle łapię ciepły wiatr,
znów pragnę, naprawdę widzę piękny świat.
Kiedy na rękach mam córkę IVE i Pauli,
wtedy wiem, że to Pan szczęście prawdziwe dał im.
Pamiętam chwile, kiedy dopadał głód,
kiedy łapał za but, wtedy szlochał ten czub.
Tylko Juras podał dłoń, bracie, kocham Cię!
Dawid eksplodował, bo za długo szlochał, wiesz?


Ref.
Tyle chwil, które w nas są - one rodzą ból,
Te dni, które czas wziął, nie powrócą już.

Po każdej, największej burzy, ten promień musi wyjść.
On mówi nam "w stronę słońca idź", "w stronę słońca idź".


Juras zdjął mi kaganiec, Sokół spuścił ze smyczy.
Aura flow, super samiec nie wypuści zdobyczy, słyszysz?
To ten ćpun, jego bunt opanował Was
zanim tłum, zanim bum wylądował w snach.
Tulę mamę, mama dumna, płynie łza.
Wychowała dama chama, mama siłę ma.
Upadam, żeby powstać, wstaję, żeby biec.
Biegnę, żeby wygrać, Ty też!
Siostrzyczko, ciężko wychowywać samej córkę.
Mała księżniczko, wujek kocha Maję pszczółkę.
Kobiety zostawiały, one zdradzały mnie,
niestety rujnowały i się chowały w cień.


Ref.
Tyle chwil, które w nas są - one rodzą ból,
Te dni, które czas wziął, nie powrócą już.

Po każdej, największej burzy, ten promień musi wyjść.
On mówi nam "w stronę słońca idź", "w stronę słońca idź".


3. Kilka lat wstecz, nawet na mnie byś nie splunął.
Byłem nikim, szedłem, oczywiście z dumą,
bo czułem, że mam w głowie, w sobie, to coś,
bo poczułem, że ja zrobię Tobie kłopot.
Zraniony, skreślony, pokazał wam jaja,
odrodzony, uwolniony, pokonał Van Damme’a.
Wierzyliśmy w siebie, razem ze mną Eska,
zmieniliśmy scenę, jadę w ciemno gdzieś tam.
Dokąd? Nie wiem, ale wierzę przyjacielu,
że ten pociąg, ten jeden, nas zawiezie do celu.
To dla braci i sióstr sercem z wami,
niech nas prowadzi Bóg, nasze serce krwawi.


Ref.
Tyle chwil, które w nas są - one rodzą ból,
Te dni, które czas wziął, nie powrócą już.

Po każdej, największej burzy, ten promień musi wyjść.
On mówi nam "w stronę słońca idź", "w stronę słońca idź".