Teksty piosenek > Z > Zipera > Patriota
2 482 335 tekstów, 31 581 poszukiwanych i 583 oczekujących

Zipera - Patriota

Patriota

Patriota

Tekst dodał(a): marttina Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): piotrjdndnd Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): nela:) Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

To jest moje godło, orzeł biały i przez długie wieki,
Legendy powstawały, ludzie tracili to co cenne,
Prawdomówności słowa szczelne, rzetelnie,
Nie sądzę na ten temat mamy zdania podzielne,
W rachubę nie wchodzi, zachowanie bezczelne, burzliwe,
I nieuczciwe, czy to się zmieni, czy Polska to kraj nadziei,
Wolności słowa i idei, czy to pozory,
Zabytkowe ulice, szlachetne dwory plus slumsy, zakazane nory,
W starym mieście gdzie biedota kontra burżuazja gzymsie,
Przewagę ma nad wszystkim hajs, złoty blask, (blask)
Ochrania twój system kontrolny jak kask, słyszysz werbla trzask,
To Patriota studium przedmiotu na szybkich obrotach,
Jego, mnie i ciebie, Was to dotyczy, bo to polska ziemia,
Naszej goryczy w tej kwestii jestem na bank zasadniczy,
Nie szukam inspiracji w niczym, bo to niestosowne, nieklarowne,
Myślę po polsku ściśle, bo co polskie to dobre,
Złota polska jesień, szczęście mi przyniesie,
Złoty piękny wrzesień, kocham ten kraj, kocham bez przyczyny,
Który na barkach swych nosi, znosi ból i brudne czyny,
Gdzie korupcja i blat to nie nowiny,
Gdyż swoje ubóstwiamy a obcym gardzimy,
Kraj w kształcie serca, tu zawsze tkwimy,
Ten kawałek dla Polaków, dla Polskiej rodziny,
To Patriota, jego posąg na wagę złota,
To Patriota - anegdota

Ref.
Nie jeden, nie raz nasz kraj próbował zniszczyć,
Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy,
Teraz nasz czas nadszedł korona błyszczy,
A ja z dumą na nią patrzę, więc wytrzyj łzy - to ważne

Nie jeden wróg chciał zniszczyć nasz naród,
Nie jeden, oferował pomoc zawiódł,
Nie jeden z nas ma dużo przeszkód, a idzie na przód,
By zaspokoić głód, rodziny oraz bliskich osób,
Nie jeden na to już znalazł sposób, pytanie jakim kosztem,
Spalonym mostem, czy po prostu zimnym ostrzem,
Wiem do czego dążę i tak dalej póki nie spocznę,
Co mnie nie zabije to mnie wzmocni, o swojej ojczyźnie,
Prosto z Polski z dumą na twarzy i z ducha hartem,
Wiedzą co warte, co niewarte by nie spaść na parter,
Więc jeszcze raz wiara, nadzieja, miłość z Bogiem,
Pragnienie wolności porównywalne z nałogiem,
Nadrabiając straty ruszymy wielkim krokiem,
Zobacz chłopaku jak to poszło do przodu w Polsce,
Proste, o swe walczyć będziemy (zawsze) tradycja nie zginie,
Póki my żyjemy, na ojczystej ziemi o barwie bieli i czerwieni,
Symbol czystości przelanej krwią, o tym wiedzą,
Którzy są w ciągłej walce dla nich hołd dla tych noszących blizny,
Dla nich w imię dobra ojczyzny,

Ref.
Nie jeden, nie raz nasz kraj próbował zniszczyć,
Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy,
Teraz nasz czas nadszedł korona błyszczy,
A ja z dumą na nią patrzę, więc wytrzyj łzy - to ważne [x2]

Jesteśmy prosto z środka od zawsze można nas tu spotkać,
Ziemia dana nam po przodkach, po niej kraj nam ten pozostał,
Teraz Polska, kraj Zipa, Rzeczpospolita Trzecia,
To znaczy dzieciak, że jesteś tu na własnych śmieciach,
Jesteś stąd to twój kąt, stąd jest twój rodzinny krąg,
Jeden błąd to Rząd, który sieje bierny swąd,
Dużo rąk wyciągniętych po kapuchy biednych ludzi, głuche hasła,
Do ludzi bo to losu nie odwróci, teraz rap ludzi cuci,
Rap polski, rap rzuci na kolana, fałsz, prowadzi nas do jedności,
By cały naród polski powstał, w całości spojrzał w przyszłość, by zmienić,
Tą całą szarą rzeczywistość, teraz wszystko w naszych rękach,
Wspólny ból, wspólna męka, trzeba życie se upiększać,
Nie ma co się pogłębiać, mimo to, że nasz los był okrutny,
Głos historii smutny to jest POLSKA - moja ojczyzna!

Ref.
Nie jeden, nie raz nasz kraj próbował zniszczyć,
Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy,
Teraz nasz czas nadszedł korona błyszczy,
A ja z dumą na nią patrzę, więc wytrzyj łzy - to ważne

Bo ty, tak jak każde istnienie masz wpływ na jej błysk,
Jak każde z tych z których, ty się wywodzisz ziemie,
Z których, ty pochodzisz to marzenie tych,
Którzy odeszli, za młodzi (za młodzi)

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie :

Pokaż tłumaczenie
This is my emblem, a white eagle and for many centuries,
Legends arose, people lost what is valuable, Truthfulness words tight, honest,
I do not think we have divisible opinions on this subject,
It does not count, impudent, turbulent, And dishonest
or it will change whether Poland is a land of hope,
Freedom of speech and ideas, whether it is appearances,
Historic streets, noble mansions plus slums, forbidden holes,
In the old town where the poor versus the bourgeoisie,
The cornice has the advantage over everything, money, golden shine, (shine)
Protects your control system like a kask, you hear the snare drum crash,
It's a Patriot study of the subject at high speed,
His, me and you, it concerns you, because it is Polish land,
Our bitterness in this matter I am absolutely essential,
I am not looking for inspiration in anything because it is inappropriate, unclear,
I think in Polish strictly, because what is Polish is good, Golden Polish autumn, it will bring me happiness ((luck - same word))
Golden beautiful September, I love this country, I love without a reason,
Who wears on his shoulders, well pain and dirty deeds,
Where corruption and countertop are not news,
Because we adore our own and despise strangers ((foreign - same word))
A country in the shape of a heart, whom we are always stuck here, A country in the shape of a heart, we are always stuck here,
This piece for Poles, for a Polish family,
This is a Patriot, his statue worth its weight in gold,
This is Patriot - an anecdotee,

Ref: Many, more than once our country tried to destroy,
More than once we have risen from the ruins,
Now our time has come, the crown shines,
And I look at it with pride, so wipe your tears - that's important

Not one enemy wanted to destroy our nation,
Not one, he offered help failed,
Not one of us has many obstacles, but he is moving forward,
To satisfy hunger, of families and loved ones,
Not one has already found a way, the question at what cost,
Burnt a bridge, or just a cold blade, I know what I am striving for and so on until I rest,
What does not kill me, will strengthen me, about your homeland,
Straight from Poland with pride in the face and spirit with fortitude,
They know what is worth, what would not be worth not fall to the ground floor,
So once again faith, hope, love with God,
The desire for freedom comparable to an addiction,
We will make up for the losses, we will move with a big step,
See, boy, how it went forward in Poland,
Simple, we will (always) fight for ours, the tradition will not perish,
As long as we live, on the motherland of white and red,
a symbol of purity shed in blood, those know it,
Who are in constant struggle for them, tribute to those who wear scars,
For them for the sake of the motherland

Ref : .............

We are straight from the center, from ever you can meet us here,
The soil given to us by our ancestors, after which this country remains for us,
Now Poland, country of ZIP ,the Third Republic,
I mean, kid, that you are here on your own garbage,
You are from here,that's your corner, hence is your family circle,
One mistake is the Government that sows a passive stench,
Many hands stretched out for the jackets of poor people, deaf slogans,
To people because it will not turn the fate, now rap revive people,
Polish rap, rap will bring you to their knees, false, leads us to unity,
To make the whole Polish nation rise, to look at the future as a whole, to change,
All this gray reality, now everything is in our hands,
Common pain, common torment, you must beautified your life,
There is no need to deepen, nevertheless that our fate was cruel,
The voice of history sad, this is POLAND - my homeland

Ref : ..........

Because you, like every being, influence its flash,
Like each of those you come from,
The lands from which you come from, this is the dream of those
Who passed away, too young (too young)

Historia edycji tłumaczenia

Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (2):

piotrjdndnd 14.04.2022, 02:09
(0)
This is my emblem, a white eagle and for many centuries,
Legends arose, people lost what is valuable, Truthfulness words tight, honest,
I do not think we have divisible opinions on this subject,
It does not count, impudent, turbulent, And dishonest
or it will change whether Poland is a land of hope,
Freedom of speech and ideas, whether it is appearances,
Historic streets, noble mansions plus slums, forbidden holes,
In the old town where the poor versus the bourgeoisie,
The cornice has the advantage over everything, money, golden shine, (shine)
Protects your control system like a kask, you hear the snare drum crash,
It's a Patriot study of the subject at high speed,
His, me and you, it concerns you, because it is Polish land,
Our bitterness in this matter I am absolutely essential,
I am not looking for inspiration in anything because it is inappropriate, unclear,
I think in Polish strictly, because what is Polish is good, Golden Polish autumn, it will bring me happiness ((luck - same word))
Golden beautiful September, I love this country, I love without a reason,
Who wears on his shoulders, well pain and dirty deeds,
Where corruption and countertop are not news,
Because we adore our own and despise strangers ((foreign - same word))
A country in the shape of a heart, whom we are always stuck here, A country in the shape of a heart, we are always stuck here,
This piece for Poles, for a Polish family,
This is a Patriot, his statue worth its weight in gold,
This is Patriot - an anecdotee,

Ref: Many, more than once our country tried to destroy,
More than once we have risen from the ruins,
Now our time has come, the crown shines,
And I look at it with pride, so wipe your tears - that's important

Not one enemy wanted to destroy our nation,
Not one, he offered help failed,
Not one of us has many obstacles, but he is moving forward,
To satisfy hunger, of families and loved ones,
Not one has already found a way, the question at what cost,
Burnt a bridge, or just a cold blade, I know what I am striving for and so on until I rest,
What does not kill me, will strengthen me, about your homeland,
Straight from Poland with pride in the face and spirit with fortitude,
They know what is worth, what would not be worth not fall to the ground floor,
So once again faith, hope, love with God,
The desire for freedom comparable to an addiction,
We will make up for the losses, we will move with a big step,
See, boy, how it went forward in Poland,
Simple, we will (always) fight for ours, the tradition will not perish,
As long as we live, on the motherland of white and red,
a symbol of purity shed in blood, those know it,
Who are in constant struggle for them, tribute to those who wear scars,
For them for the sake of the motherland

Ref : .............

We are straight from the center, from ever you can meet us here,
The soil ((land, earth - same word))given to us by our ancestors, after which this country remains for us,
Now Poland, country of ZIP ((ZIP - slang determining hoodboy that smokes weed)), the Third Republic,
I mean, kid, that you are here on your own garbage,
You are from here,that's your corner, hence is your family circle,
One mistake is the Government that sows a passive stench,
Many hands stretched out for the jackets of poor people, deaf slogans,
To people because it will not turn the fate, now rap revive people,
Polish rap, rap will bring you to their knees, false, leads us to unity,
To make the whole Polish nation rise, to look at the future as a whole, to change,
All this gray reality, now everything is in our hands,
Common pain, common torment, you must beautified your life,
There is no need to deepen, nevertheless that our fate was cruel,
The voice of history sad, this is POLAND - my homeland

Ref : ..........

Because you, like every being, influence its flash,
Like each of those you come from,
The lands from which you come from, this is the dream of those
Who passed away, too young (too young)

Aleksy1981 22.12.2020, 11:40
(0)
"Patriota" Grupy Zipera Jedną z najlepszych Warszawskich Piosenek Wszechczasów w Pierwszej Dziesiątce Dobrze Więcej nie będę Pisał bo jeszcze TEDE by Mii coś wyrzucił

tekstowo.pl
2 482 335 tekstów, 31 581 poszukiwanych i 583 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności