2 317 525 tekstów, 27 077 poszukiwanych i 308 oczekujących

Taco Hemingway - Krwawa jesień

Tekst dodał(a): nieckulix98 Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): itswerkaaa Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): nieckulix98 Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Rzuciłem wszystko co mam
Rzuciłem kośćmi, teraz wnioski muszę wysnuć już sam
Uciekłem w Polskę, jestem obcy, lecz tych typów tu znam
Więc chowam kosztowności jakby stał już fiskus u bram
Węszę aferę, bo to jeden z moich sześciu zmysłów
Nocą Cassino pełne świrów oraz terrorystów
Może zabiją mnie? Rewiry te są pełne chłystków
Ostrzących sztylet kłamiąc, że ich uczył Jezus Chrystus
Gwiazdy płoną na niebie
Wiesz jak mówią. Wszędzie dobrze ale nocą najlepiej
Wściekłe gbury dopytują mnie czy chodzę na Lechię
Na wszelki wypadek robię (L) - “ziomek, no pewnie”!
Mówią: “zły klub, młody, lepiej odejdź, bo jebnę”
Zapytałem “czy podziały są nam w ogóle potrzebne”?
Tak jak ciebie. Daj mi sygnał a ku tobie pobiegnę
Bo czuję, że mi nie potrzeba innych kobiet, to pewne

[Bridge]
Pomóż sercu memu, gdy ciśnienie skoczy czasem
Puść mi “Rubber Soul” Beatlesów i bądź szczodra z basem
Będę tobie grubym globem, ty mi bądź Atlasem
Wiosną bądź kukułką, bo wariuję robiąc lot nad gniazdem

[Refren]
Szykuje mi się krwawa jesień
W sercu głód, chociaż ciągle tyje prawa kieszeń
Jeśli nagle zginę w sumie chyba dla was lepiej huh?
Potakuje milion dziwnych przechodniów
Czas wyżera dziurę, będzie rosła rana z wiekiem
Stąd ten chłód, czuję wicher, co się wzmaga we mnie
Pasażera gałki oczne są jak lwa, kamienne
Widzę je wśród idiotycznych przechodniów

[Zwrotka 2]
W Hotelu Marmur spędziłem tydzień… chyba
Pewności brak tu, mówią mi, że dziwnie sypiam
Teraz jestem sam znów, izolacja mi się przyda
Co tam robić miał Współpasażer? Cóż, nie winię typa
Jednak czuję strach, który mi do serca silnie przywarł
Gdyby zmarł, będę drgał aż nie minie stypa
Gdy się skończy tlen i zapadnie w sen, ja mu skrobnę tren
Rumak dźwięk, potem wygrany tym Fryderyka
Dedykowanym “Hotel California” wzniecony lęk
W Marmurze czuję jakby duży kawał ego mi pękł
Zero technologii, niby zwierz w niewoli, lecz
Ból niesie wenę. Sądzę że mam więc niedoli chęć
I słyszę wszędzie wokół trzecią część be-mol 35
Wszyscy ględzą: “ziomuś nie no, weź… nie dość ci spięć”?
Carpe smutek, chyba takie muszę credo dziś mieć
Więc idą dalej nocą, do widzenia, elo i cześć

[Bridge]
Pomóż sercu memu, gdy ciśnienie skoczy czasem
Puść mi “Abbey Road” Beatlesów i bądź szczodra z basem
Nalej kieliszek likieru a ja skoczę w basen
Nie martw się pieniędzmi, gdy wyczerpią się to skoczę w trasę

[Refren]

[Zwrotka 3]
Uciekłem z WWA, bo bardzo męczył brak weny
A sympatycy ciągle piszą: “świeży rap chcemy!”
Ja nic nie piszę i nie mówię, jestem jak niemy
Poranne niebo wykazuje znaki gangreny...
Czarno-czerwone, bo przejęła je paskudna zorza
Posiniaczone jakby diabeł bogu pluł w tarota
Ja szukam guza, bo się najpierw toczy krew, krew, krew...
A za krwią się toczy bujna proza
Muszę przelać prozę na kartkę… W swoim czasie
Nie chcę się przejmować obcym zegarkiem
Kroki wartkie. Sączę se złą kadarkę
Szopki łaknę, chodzę sobie wciąż za karkiem
Udowodnię im, że jestem alfa, sobie najbardziej
Błysk oka, jakbym wyhodował w głowie latarkę
Byk chłopak nagle pyta mnie czy chodzę na Arkę
W mig skopał, gasną światła jakbym oczy miał martwe

[Bridge]
Pomóż sercu memu, gdy dziwoty robię czasem
Zagraj “Hotel California”, bądź ostrożna z basem
Do wesela się zagoi, daj mi proszek na sen
Ja ci w zamian dam pierścionek złoty z diamentowym głazem

[Outro]
Szykuje mi się krwawa jesień
Szykuje mi się krwawa jesień
Dodaj adnotację do tego tekstu »

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
I've thrown everything I had
I rolled the dices, now I have to come to conclusions on my own.
I fled to Poland, I'm a stranger, but these guys here I know.
So I hide valuables as if the fiscal is already standing at the gates
I sniff out the affair because it's one of my six senses.
Cassino at night full of nutters and terrorists
Maybe they will kill me? These revirs are full of chumps
Sharpening daggers lying that they were taught by Jesus Christ
The stars are burning in the sky.
You know what they say. It's good everywhere but best at night.
Angry goons ask me if I go to Lechia
Just in case I do (L) - "homie, well sure"!
They say "bad club, young, you better leave or I'll shove".
I asked "Do we even need divisions"?
Just like you. Give me a signal and towards you I'll run
Because I feel I don't need other women, that's for sure

Help my heart when the pressure jumps sometimes,
Play me "Rubber Soul" by The Beatles and be generous with the bass.
I'll be a fat globe to you, you be an Atlas to me
In spring be a cuckoo, for I'm going crazy making flight over the nest

I'm getting ready for a bloody autumn
Hunger in my heart, although the right pocket is still fattening up
If I suddenly die all in all probably better for you huh?
A million strange passersby nod.
Time is eating a hole, will grow a wound with age
Hence the chill, I feel the whirlwind, which intensifies in me
The passenger's eyeballs are like a lion's, stony
I see them among the idiotic passersby.

In Marmur hotel I spent a week... I guess
Certainty is lacking here, they tell me that I sleep strangely
Now I'm alone again, isolation will do me good
What was a fellow passenger to do there? Well, I don't blame him
However, I feel the fear that clung strongly to my heart
If he died, I'll twitch until the wake is gone
When the oxygen runs out and he falls asleep, I scrape his dirge
Steed sound, then won with this Frederic
Dedicated "Hotel California" stirred up anxiety
In the Marble I feel as if a large chunk of my ego has burst
Zero technology, as if an animal in captivity, but
The pain carries the venom. I think I therefore have a misery desire
And I hear all around me the third part of be-mol 35
Everyone chimes in: "homie no no, take it... don't you have enough of a screw-up"?
Carpe sadness, I guess that's the credo I must have today
So they go on into the night, goodbye, elo and hello

Help my heart when the pressure sometimes jumps
Play me "Abbey Road" by The Beatles and be generous with the bass.
Pour a glass of liquor and I'll jump in the pool
Don't worry about the money, when it runs out I'll jump on a tour.

I escaped from the WWA, because I was very tired of the lack of venality
And supporters keep writing: "fresh rap we want!"
I don't write or say anything, I'm like mute
The morning sky shows signs of gangrene....
Black and red, as the nasty aurora took over
Bruised as if the devil spit in the God's tarot
I look for the tumor, for it rolls first Blood, blood, blood
And behind the blood rolls lush prose
I must pour the prose on the paper... In my own time
I don't want to bother with a stranger's watch
Steps briskly. I'm sipping bad cadaver
I crave cribs, I walk behind my neck again and again
I prove to them that I am the alpha, to myself the most
A flash of an eye, as if I grew a flashlight in my head
Bull boy suddenly asks me if I go to the Ark
In a flash he kicked, the lights go out as if my eyes were dead

Help my heart when I do oddities sometimes
Play "Hotel California", be careful with the bass
By the wedding it will heal, give me powder for sleep
I'll give you a gold ring with a diamond boulder in return

I'm getting ready for a bloody autumn
I'm getting ready for a bloody autumn

 

Historia edycji tłumaczenia
Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 317 525 tekstów, 27 077 poszukiwanych i 308 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności