2 011 729 tekstów, 18 315 poszukiwanych i 592 oczekujących

O.S.T.R. - Lubię być sam

Tekst dodał(a): burzamiszcz Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): alp1n3 Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): Shaale Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

You just can be flying (2x)
From the sky (4x)
You just can be flying

Nie ma nic jak wolność, całe moje życie misja Apollo,
wizja kosmos, to nie Biblia powiedziała mi jak wyjść na prostą,
klasy nie da Ci Montowt, unoszę się powoli do nieba jak concorde
czas ucieka emocjom, nie dogonisz ich, nie do odtworzenia ciągłość
lubię być sam, ja cisza wokół, ej niczym Minecraft
odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie dał tego mi, nie policzysz ran
kiedy noc budzi neonami blask, niczym Halik tworzę kolorami świat
wiele barw, wiele zmian, wierze że wybrany szlak pozostawi tu po sobie
dla pokoleń nie do podważenia skarb.
Proszę Cię odpuść, rap kurwa mać dosyć złoci alfonsów
nie moja kultura rajd, zyskiem osłów, urodziłem się w Polsce więc myślę po polsku
kto okradł Ciebie i mnie, zabrał dzieciństwo ziemie i chleb
historia wolisz nie wiedzieć wiem, gdy bezsilność doprowadza gniewem do łez
lubię być sam, nikt nie pieprzy o czym mówię i jak
czuje, że znasz cel tej treści, w sumie jak ja, w tłumie tych zdań
ludzie i kraj, gatunek pierwszy, nadrzędnych spraw, od pieniędzy po krach
od pretensji po płacz, od esencji po miał, od osiedli po Tadż Mahal
Lubię być sam

From the sky(2x)
You just can be flying

Widzę błysk jak Wega, cztery pory roku, misja dla ziemian
żeby zyć jak She-Ra, moje serce otwiera, nie religia (awela?)
prosto na temat, mogę Ci powtórzyć, czas dorosnąć jak Lemar
moje okno do nieba, chociaż skończę tu pewnie jak Apollo w Feraj
Lu-bię być sam - nie ma nic co może to zniszczyć
u-wierz mi brat - nie chce nic po koniec modlitwy
w reku arkan, gotowa walka, pokolenie krwi, gdy Ziemia to matka
halo ziemia pułapka, tego nie widać w gwiazdach, lotu chwile jak quantas
oszczędź to nie istotne, każdy widzie siebie, ja też widzę ten prospekt
proste, wole wyrocznie, Abraham Ci nie powie kto jest bogiem na ośce
spokojnie, OSTRY w formie, choć liczą, że zginę jak z Coltu John Wayne, jak z lolkiem Coltrane, jak z source'm - content.
to co na górze atakuje najgłośniej.
Lubię być sam, spokój i cisza plus trunek i blant, na ratunek plan
na bloków ulice, jak ładunek barw, gdy próbujesz wstać
i niepokój znika, w kapsule czas, jak przy skunie crash
chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać, przenika przez umysł i serce ciche,
lubię być tylko sam.
Dodaj interpretację do tego tekstu »

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
You just can be flying (2x)
From the sky (4x)
You just can be flying

There is nothing like freedom, all my life mission of Apollo,
vision of the cosmos, the Bible does not tell me how to get a simple,
Class will not give you Montowt, I rise slowly to heaven as concorde
time is running out emotions, not overtake them, not to restore continuity
I like to be alone, I silence around, hey like Minecraft
carry on the journey from the street to the stars, no one gave it to me, you do not count the wounds
when the night wakes neon glow, like the haj create the colors of the world
many colors, many changes, the faith that the chosen route will leave here after yourself
for generations to challenge treasure.
Please forgive you, rap whore mother pretty golden pimps
not my culture rally, profit asses, I was born in Poland, so I think in Polish
who robbed you and me, he took childhood lands and bread
story I prefer not to know when the powerlessness brings anger to tears
I like to be alone, no one fucks about what I say and how
he feels that you know the purpose of this content, total like me, the crowd of those sentences
people and country, genre first, overarching issues of money after crash
of claims after crying after he had the essence, from settlements after the Taj Mahal
I like to be alone

From the sky (2x)
You just can be flying

I see a flash as Wega, four seasons, the mission for landowners
to live like She-Ra, my heart opens, not religion (Awel?)
straight on, can you repeat, it's time to grow up as Lemar
my window to the sky, though probably end up here as Apollo (feraj?)
Lu-bie be alone there is nothing that can destroy
u-believe me brother, I do not want nothing after the end of the prayer
lasso in hand ready to fight, the generation of blood when the Earth is a mother
halo earth trap, you can not see the stars, flight times as quantas
save is not important, everyone can see each other, I also see this prospectus
simple, crop oracles, Abraham will not tell you who is a god at OSCE
peacefully, FUNKY in form, but hope that I will die as Coltu John Wayne as of Lolek like Coltrane (?)
what is at the top of the loudest attacks.
I like to be alone, peace and quiet plus liquor and blant, the rescue plan
to block the streets, as color charge when you try to stand up
and anxiety disappears, the time capsule, as with skunie crash
stop for a moment, not think, breathe, penetrates the mind and the heart quiet,
I like to be alone.

From the sky (4x)

There is nothing like freedom, all my life mission of Apollo,
vision of the cosmos, the Bible does not tell me how to get a simple,
Class will not give you Montowt, I rise slowly to heaven as concorde
time is running out emotions, not overtake them, not to restore continuity
I like to be alone, I silence around, hey like Minecraft
carry on the journey from the street to the stars, no one gave it to me, you do not count the wounds
when the night wakes neon glow, like the haj create the colors of the world
many colors, many changes, the faith that the chosen route will leave here after yourself
for generations to challenge treasure.
Please forgive you, rap whore mother pretty golden pimps
not my culture rally, profit asses, I was born in Poland, so I think in Polish
who robbed you and me, he took childhood lands and bread
story I prefer not to know when the powerlessness brings anger to tears
I like to be alone, no one fucks about what I say and how
he feels that you know the purpose of this content, total like me, the crowd of those sentences
people and country, genre first, overarching issues of money after crash
of claims after crying after he had the essence, from settlements after the Taj Mahal
I like to be alone

From the sky (2x)

 

Historia edycji tłumaczenia
Autor tekstu:

Adam Ostrowski

Edytuj metrykę
Kompozytor:

Adam Ostrowski

Rok wydania:

2015

Wykonanie oryginalne:

Adam Ostrowski

Płyty:

Podróż zwana życiem

Ciekawostki:

Feraj-mitologiczne miasto w którym przez jakiś czas jako niewolnik służył Apollo,

Komentarze (1):

MoniqueV 14 marca 2018 01:49
(0)
uwielbiam :)

tekstowo.pl
2 011 729 tekstów, 18 315 poszukiwanych i 592 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności