Teksty piosenek > K > Konstruktor > Apel poległych
2 482 335 tekstów, 31 581 poszukiwanych i 583 oczekujących

Konstruktor - Apel poległych

Apel poległych

Apel poległych

Tekst dodał(a): Kayson Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): Juliixdd Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): Macmaja Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Za lata wojen, za żołnierzy na projektach,
Za martwych poetów nie dostrzegających piękna,
Za generałów, za szeregowych w okopach,
Za zwycięzców i tych ciągle w kłopotach,
Za deszczową jesień, za mróz pod Stalingradem,
Za tych co w powietrzu i za tych po pokładem,
Za pierwszą linie frontu, za nocne dywizjony,
Za tych co wrócili, za martwych i zaginionych,
Za niemieckie obozy i Warszawskie Getto,
Za wojskowe szpitale, za niebo i piekło,
Za Boski wiatr, saperów i minowe pola,
Za niepisane słowa, za Biblie i Koran,
Za pola bitew, za Tobruk i Normandię,
Za bohaterów, za podziemną propagandę,
Za spaloną ziemię, za 39',
Za tysiące ofiar, za zburzone forty,

Za krew, za wolność, za dumę i honor,
Za Westerplatte i za tych co się bronią,
za rannych, za weteranów, co granic strzegli,
za wrzesień i powstanie, to apel poległych! [x2]

Za proch i uran, za gorący napalm,
Za miotacze płomieni i za koniec świata,
Za Szare Szeregi i determinacje w walce,
Za tych co przegrali chodź wygrać mieli szansę,
Za Czerwony Krzyż, morfinę i lekarzy,
Za to co już było i za to co ma się zdążyć,
Za niezależność, za wywiad i agentów,
Za złamane szyfry, za dostawy sprzętu,
Za ruiny miasta, za podziemia i schrony,
Za rozbite oddziały, za poległe bataliony,
Za kombatantów, za wojskowe sądy,
Za bojowników i za obalone rządy,
Za niepodległość, za lokalną rebelie,
Za chemiczne środki i za ciężką artylerie,
Za partyzantów oraz regularną armię,
Za oddziały w terenie, za Polską Husarię,

Za krew, za wolność, za dumę i honor,
Za Westerplatte i za tych co się bronią,
za rannych, za weteranów, co granic strzegli,
za wrzesień i powstanie, to apel poległych! [x2]

Za zsyłki na Sybir, za Katyń i Oświęcim,
Za tych o których zapomniano, cześć Ich pamięci!
Za ofiary systemu, za lokalny patriotyzm,
Za bezchmurne niebo, za wieczorne naloty,
Za kanały pod miastem i za uliczne zapory,
Za śmierć w płomieniach, za gazowe komory,
Za bojową gotowość, za wydane rozkazy,
Za polne drogi, oraz szare krajobrazy,
Za składy broni, za mobilizacje,
Za meldunki z frontu, za polowe radiostacje,
Za nieśmiertelność, za masowe groby,
Za letni wiatr i jesienne chłody,
Za wolną wolę, za pióro i atrament,
Za to że kiedyś umrę a potem zmartwychwstanę,
Za myśli i słowa, za to co napiszę,
Za ciągły hałas i za wszechobecną ciszę,

Za krew, za wolność, za dumę i honor,
Za Westerplatte i za tych co się bronią,
za rannych, za weteranów, co granic strzegli,
za wrzesień i powstanie, to apel poległych! [x2]

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie :

Pokaż tłumaczenie
For years of war, for soldiers on projects,
For dead poets not seeing beauty,
For generals, in the rank of trenches,
For the winners and those still in trouble,
For rainy autumn, for frost at Stalingrad,
For those in the air and behind the deck,
The first front lines, night squads,
For those who came back, dead and missing,
For the German camps and the Warsaw Ghetto,
For military hospitals, for heaven and hell,
For the divine wind, the sapphires and mines,
For unwritten words, for Bibles and the Koran,
For battlefields, for Tobruk and Normandy,
For heroes, behind the underground propaganda,
Burned land, 39 '
For thousands of victims, for the forts destroyed,

For blood, for freedom, for pride and honor,
For Westerplatte and for those who defend themselves,
the wounded, the veterans, as the border guarded,
For September and the uprising, this is the appeal of the fallen! [X2]

For dust and uranium, too hot napalm,
For flamethrowers and the end of the world,
For the Gray Ranks and determination in the fight,
For those who have lost the chance to win,
For the Red Cross, morphine and doctors,
For what has already been and what is to be done,
For independence, for intelligence and agents,
For broken ciphers, for delivery of equipment,
For the ruins of the city, for the underworld and the shelters,
For the broken troops, for the fallen battalions,
As veterans, for the military courts,
For fighters and for overthrown governments,
For independence, for the local rebellion,
For chemicals and heavy artillery,
For partisans and a regular army,
For the troops in the field, behind the Polish Husaria,

For blood, for freedom, for pride and honor,
For Westerplatte and for those who defend themselves,
the wounded, the veterans, as the border guarded,
For September and the uprising, this is the appeal of the fallen! [X2]

For the sabers in Siberia, behind Katyn and Auschwitz,
For those who have forgotten their memory!
For the victims of the system, for local patriotism,
The cloudless sky, for the evening raids,
For the canals below the city and behind the street barrier,
For death in flames, for gas chambers,
For combat readiness, for issued orders,
Fields and gray landscapes,
For weapons stores, for mobilization,
For reports from the front, for field radio stations,
For immortality, for mass graves,
For the summer wind and autumn chill,
For free will, pen and ink,
For once I die and then rise again,
For thoughts and words, for what I write,
For constant noise and for the ubiquitous silence,

For blood, for freedom, for pride and honor,
For Westerplatte and for those who defend themselves,
the wounded, the veterans, as the border guarded,
For September and the uprising, this is the appeal of the fallen! [X2]

Historia edycji tłumaczenia

Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 482 335 tekstów, 31 581 poszukiwanych i 583 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności