1 985 404 tekstów, 18 189 poszukiwanych i 1 252 oczekujących

Kaliber 44 - (Why is it) Fresh

Tekst dodał(a): adibike22 Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): Stefix38 Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): pawel1993 Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

[Joka]:
Siemano, dzień dobry wieczór i cześć!
Z tej strony Joka - czy ktoś tam jest?
Bóg uformował świat przez dni sześć,
a u mnie jak na początku - chlew.
Chaos, porządku brak, ferment, grzech,
to jest mój rap - ostry jak jeż.
40 lat jak jeden skrecz - cała wstecz.
so why is it fresh?
why is it fresh? so why is it fresh?
Paprocie, skrzypy, widłaki, mech
czarne jak antracyt płyty i tekst,
a im dalej w las tym więcej drzew
technika, styl, przekaz i sens.
so why is it fresh? Zapytam się,
a może to przez ten zimowy sen?
Spałem jak niedźwiedź a teraz Cię zjem!

[dAb]:
Mimo iż minął nasz czas mi amor
i tak wszystko już było - best before.
Nie słuchaj wieści z odległości for,
prawdę Ci powie Empik megastore.
Masz w głowie mętlik, a w kieszeni cash,
coś tam słyszałeś lecz ciągle nie wiesz,
jest komunikat ekipę znasz też -
grali już w 96. so why is it fresh?
why is it fresh? so why is it fresh?
Nie powinno aby być czerstwe fest?
Czy ty doktorku nie łżesz jak pies?
Jeśli to oldschool czemu świeży jest?
so why is it fresh? so why is it fresh?
Pół-zapomniane jak tytanów klesz
moda na Słowian, ja słowa mam też:
daj ja pobruszę, Ty leż.

[Joka]:
Ubieram dres, biegnę przez las,
kondycja jest, waga w sam raz!
Na pewno zębem nadgryzł mnie czas,
ale nie patrz na gębę, tylko na rap.
Rytm daje serce, bęben i bas,
tekst jak w butelce płynie sto lat.
Czego chcesz więcej? Posłucham rad!
Jeśli to nie jest fresh - mów mi dziad!
Dmuchasz na zimne, że niby wiesz
i znasz opinie so why is it fresh?
Może powinien na kozetce
ktoś Cię przebadać, dać receptę,
a może kłamię Ci w oczy szpieg,
który przez ścianę usłyszał szept.
Ułamek Tarcia biorę na grzbiet
na starcie staję by biec!

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
[Joka]
What's up, good morning to evening and hi!
From this side is Joka - Is somebody there?
God formed the world for six days,
and me as the beginning - sty.
Chaos, lack of order, ferment, sin,
that's my rap - sharp like a hedgehog.
40 years like one scratch - all back.
so why is it fresh?
why is it fresh? so why is it fresh?
Ferns, horsetails, club moss, moss
black as anthracite plates and text,
and the farther into the forest then ther's more trees
technique, style, message and meaning.
so why it is fresh? I'm will ask,
or maybe it because the winter sleep?
I slept like a bear and now i will eat you!

[dAb]
Although it passed our time mi amor
and so everything was - best before.
Do not listen to the news from a distance "for",
the truth will tell you Empik megastore.
You have a mess in your head and in your pocket cash.
something heard but still do not know what
message is there and team you know well -
They played already at 96' so why is it fresh?
why is it fresh? so why is it fresh?
It should not to be stale fest?
Do not you Doc're lying like a dog?
If it's oldschool so why is it fresh?
so why is it fresh? so why is it fresh?
Half-forgotten as the Titans of clash
fashion on Slavic, words I have also:
Give me tickle, you lie down.

[Joka]
I wear a tracksuit, I run through the forest,
the condition is, the weight just right!
Certainly the time bite me whit the tooth,
but do not look at my mouth, only to rap.
Rhythm gives the heart, drum and bass,
text like in a liquid flows one hundred years.
What do you want more? I'll take my advice!
If it is not fresh - call me grandpa!
You blow on a cold, you know that kind of
and you know the opinions so why is it fresh?
Maybe he should on the couch
someone you investigate it, give a prescription,
and maybe the spy lies in your face
who through the wall he heard a whisper.
A fraction of friction I take on the back
I stand at the start to run!

 

Historia edycji tłumaczenia
Autor tekstu:

Marcin i Michał Marten

Edytuj metrykę
Rok wydania:

2016

Wykonanie oryginalne:

Kaliber 44

Płyty:

Ułamek Tarcia

Komentarze (0):

tekstowo.pl
1 985 404 tekstów, 18 189 poszukiwanych i 1 252 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności