tekstowo.pl
1 614 453 tekstów w serwisie, 16 378 poszukiwanych i 492 oczekujących
wyszukiwanie zaawansowane >
Przeglądaj wykonawców na literę
K-Rino - Grand Deception
Odsłon: 2508
Przejdź na stronę wykonawcy >
Edytuj tekst Tekst dodał(a): Pixell
Edytuj tłumaczenie Tłumaczenie dodał(a): anonimuska99
Edytuj teledysk Teledysk dodał(a): anonimuska99
Poleć:

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
Poruszając się naprzód,
zbliżasz się do czegoś, twoja wizja powinna być wyraźniejsza.
Czy nie mam racji?

Jesteś narzędziem w niewidzialnej ręce, która cię wykorzystuje;
Nie daj się zwieść regułom tego praktycznego świata, który cię zwodzi
Ludzie, księża, Imamowie są zakleszczeni przez rządowe afery, zaprojektowane umysły, jawną czarną nienawiść i rasizm
Sposób w jaki oplątują cały świat i narody na wzór satanizmu
To miejsce jest więzieniem gołębi, niewolnicze intencje Ojców
Założyciele niczym się nie różnią od wizji Busha lub Reagana

1776 roku rozpoczęła się akcja
Uformowali się Iluminaci jako "Frakcja Kolumbijska"
Przewracając twój banknot jednodolarowy
I jeśli chcesz abym wyjawił ci prawdziwy kod mistyfikacji, pokażę ci
Żyjemy w zaprojektowanym kłamliwym systemie
Liczba 13 w masońskim symbolizmie oznacza transformację
12 uzupełnia koło 13 to odrodzenie i transformacja
Znaczenia tych symboli są celowo ukryte
Po lewej stronie widzisz "13nożną" piramidę
Nad nią w miejscu gdzie świeci światło jest Wszystkowidzące Oko
Symbol diabła obserwującego cię cały czas ze słowami "Annuit Coeptis"
13 liter oznaczających "On uwielbia nasze zobowiązanie"
Zaakceptujesz to?
A może podążysz drogą nauki i zignorujesz go
Pod piramidą zobaczysz "Novus Ordo Seclorum"
Tłumaczone jako Nowy Porządek na Świecie lub Nowy Porządek Świata
Autorzy i satanistyczni ojcowie masowej rzeźni
Orzeł, którego widzisz po prawej
Pod nim 13 gwiazd, z tarczą z 13 paskami
Gałązka oliwna z 13 liśćmi w jego pazurach reprezentuje pokój
Ale pokój zawsze był w niżu
W drugim pazurze trzyma 13 strzał wojennych, które mają być wypuszczone
I litery na spodzie piramidy są połączone z rzymskimi cyframi, które wynoszą 1776
Stany Zjednoczone istnieją w diabelskiej otchłani z pomieszaną prawdą i pogaństwem
Każdy dotychczasowy prezydent był głupcem
Spotykali się w Bohemian Grove gdzie skłaniali się Sowie
Zobacz sowę mądrą i widzącą w ciemności nocy
Jedna mała jest na banknocie jednodolarowym
Po prawej stronie na górze

Nietrudno zrozumieć że rząd nigdy nie był nasz
Orzeł był oparty na egipskim Hog Horus
13 kolonii, które podążały za kłamliwym "sarrintine"
I nie przeprosiły za swoje oczywiste bałwochwalstwo
Podświadomie podążamy drogami bestii
Składamy hołd pogańskiemu bogu od których pochodzą dni tygodnia
Jak niedziela, w którą wielbimy słońce
Poniedziałek księżycowy dzień
Łza boga wojny i on sam był wielbiony we wtorek
Odyn główny bóg jest środą
Czwartek jest dniem Thora-boga błyskawicy
Piątek nazwany od Frigga- zauważ wzór
Sobota to dzień rzymskiego boga rolnictwa Saturna
Frigga była boginią miłości i żoną Odyna
Politeistyczne wierzenia należy odkodować
Rytuały jak przejście człowieka przez piasek zabierają Skull & Bones,
Braterstwa serdeczny uścisk
Ale zrozum, on otrzymuje tylko 33 stopnie
I on nieświadomie wierzy w Lucyfera i innych bożków
Wielu potężnych i bogatych ludzi jest kontrolowanych
Trzymają w szachu nawet wielu naszych ulubionych mistrzów
Politycy kłamią, używają diabelskich gestów podobnych do rogów diabła
Nie boisz się "miejskich rogów" bo nie wiesz, co to za sobą pociąga
Szatan manipuluje komórkami i rozpyla smugi chemiczne

Tak zwane wakacje są hipokryzją
Ustaloną do użycia religijnych doktryn
Aby dokonać corocznego rabunku
Święta dzielą się na połowę jako Christ-mass
Tak zwane narodziny Jezusa gdzie każdy dom jaśniał światłami
Chrystus namaszczony podczas narodzin
Ale narodziny Jezusa były trzymane w sekrecie ze względu na sytuację
Król zainicjował śmiertelną intrygę
Ponieważ mesjasz był przepowiedziany do rządzenia
Zatem morderstwo Jezusa było aprobowane
Nikt nie zna dokładnej daty
Dlatego czasem widzimy X-msze,
X oznacza niewiadome ale ignorancja nas dotyka
Oszustwo perfekcyjnie przygotowane
25 grudzień narodziny kłamliwego Nimroda
Ta część Świętego nieba jest szatańską mądrością
Święte profity są skomercjalizowane
Tradycje jak światełka na choince rozpoczęte w Nicei w 325 r. n.e przez Konstantyna były oszustwem
Koncepcja dziewiczego narodzenia była naprawdę ułożona i zaakceptowana
Z grobowymi symbolami w świątyni
Ryba na twojej kartce jest nazywana Oannes-babiloński symbol
W sposób oczywisty mówimy dzieciom kłamstwa
Uczymy ich chorych historii Świętego Mikołaja
Ale teraz podążamy tam gdzie prowadzi nas szatan
Fałszywość, którą uprawiamy w jego imię nie ma nic wspólnego z Jezusem!

 

Poznaj historię zmian tego tłumaczenia

REKLAMA

Tekst piosenki:


[Talking: K-Rino]
As we move forward
Anytime you come closer to something
Your vision should get clearer
Am I right?

[Rapping:]
You are a tool in the hidden hand that's using you
Please don't be delusional the rulers of this world practice confusing you
The people and the priest and the Imams
Have been jammed by government scams, mind systematically programmed
Blatant Black hatred and racism
The way they laced the whole world in nation with traces of Satanism
This place is a pigeon prison, the Founding Fathers enslaving intensions
Were no different than Bush's and Reagan visions

1776 it took action
This Illuminati took form it was spawn from a Columbian faction
Just flip your one dollar bill over
And if you want me to expose the true code of deception I will show ya
We live in a designed wicked system
The number 13 is consist in Masonic symbolism
It represents transformation
12's completes a cycle so 13's rebirth and regeneration
The meanings of the symbol are strategically hid
On left side you see a 13 legged pyramid
Over that sits the All Seeing Eye were the light shines
A sign of the devil watching over you at all times
With the words "Annuit cœptis"
13 letters meaning "he has favourite our undertakings" will you accept this?
Or will you learn the science and ignore him
Under the pyramid you see "Novus Ordo Seclorum"
Translated "New Order of the World" of the "New World Order"
Authors and Satanic fathers of mass slaughter
The Eagle that you see on the right
Since below 13 stars with a shield that has 13 stripes
And an olive branch in it's claws with 13 leaves
Which is supposed to be in it's talon to represent peace
But peace was always on a decrease
His other claw holds thirteen arrows of war set to be release
And the letters at the bottom of the pyramid are fixed
With the Roman Numerals that equal 1776
The United States of America exists
In a deep devilish abyss with truth and paganism mixed
Every president that ever lived was foul
They gather at Bohemian Grove where they bow down before the Owl
See the Owl is wise and sees through the darkness of night
And there's a small one on the dollar near the one on the top right

It ain't hard to understand this government was never for us
The Eagle was based off of the Egyptian Hog Horus
13 colonies, who went to wicked sarrintine
And made no apology for the obvious idolatry
Subconsciously, we follow the ways of the beast
And pay homage to Pagan God who we say days of the week
Like Sunday, they worshipped the sun, Monday is moon day
Tear the God of War was worshipped on Tuesday
Odin the Chief God is who Wednesday is named for
Thursday is Thor's day God of Thunder the Mighty Thor
Friday was named after Frigga, notice the pattern
Saturday is the Roman God of Agriculture Saturn
Frigga was the Goddess of love the wife of Odin
The polytheistic theologies needed decoding
The rituals like trips across the sand this man takes
The skull and bones fraternity the secret handshake
But understand, he receives only 33 degrees
He secretly believes in Lucifer and other deities
Many powerful and rich people are controlled by these
They even hold a soul of several of your favourite emcees
Politicians telling lies, tongues whittled with thrones
And use hand gestures shaped in the form of devil horns
You don't fear the city horn cause you don't know what it entails
Satan tampers with stem cells and sprays chemtrails

The so-called holidays are hypocrisy
Establish to use religious doctrines to commit annual robbery
Christmas splitting half as Christ-mass
The so-called birth of Jesus where every home as glowing lights cast
Christ the anointed one mass the birth celebration
But Jesus' birth was kept secret due to the situation
The king initiated a death plot
Cause the Messiah was prophesied to rule so Jesus' murder was authorized
No one knows the actual date
That's why sometimes you see X-mas, X means unknown but ignorance affects us
A fraud that was perfectly flawed
December 25th's the birthday of the wicked ruler Nimrod
This holy sky's part of Satan's universal wise
A Holy Profits like being pimped and commercialized
Traditions like lights on trees
Rooted in the Nicaea Council in 325 AD
By Constantine these matters would deceive
The concept of a virgin birth was actually conceived and then agreed
With graven images in the temple
The fish on your card is called Oannes, a Babylon symbol
It's visibly, contradictory
Telling your children lies you need to make em study Santa Clauses sick history
But yet we go wherever Satan leads us
The falsehoods we practicing his name ain't got nothing to do with Jesus!

More lyrics: http://www.lyricsmania.com/grand_deception_lyrics_k-rino.html
All about K-rino: http://www.musictory.com/music/K-rino

 

Poznaj historię zmian tego tekstu
Drukuj tekst
Autor tekstu:

K-Rino

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

Zamknij

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!

Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności