Teksty piosenek > H > Hinol Polska Wersja > 2N3P ft. Jano Polska Wersja, Małach/Rufuz
2 483 330 tekstów, 31 574 poszukiwanych i 638 oczekujących

Hinol Polska Wersja - 2N3P ft. Jano Polska Wersja, Małach/Rufuz

2N3P ft. Jano Polska Wersja, Małach/Rufuz

2N3P ft. Jano Polska Wersja, Małach/Rufuz

Tekst dodał(a): marcin Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): translatorAI Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): marcin Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

REFREN:
MR PW ma zwyczaj, wchodzi aż się wali strop,
To najgorsze przeżycia dają wstawać nam na nowo,
Dla Ciebie props, kiedy widzisz własny błąd,
Nic nie przychodzi po prostu - no wiadomo, ej

JANO:
Nic nie przyszło nam po prostu,
Poza setkami straconych szans i spalonych mostów,
Odjęło rozum Ci chyba, gdy za wzór wziąłeś lepszego,
Ale to tylko na pozór, bo potem wyszło że gnida,
Co drugi kurwa to pozer bo tak w realu to bida,
A ja się kurwa nie chwalę i z rapu scalam spoiwa,
W sensie marzenia jeśli wiesz co chcę powiedzieć,
Masz jedną szansę, nie jak kot - przeżyć dziewięć,
W drodze po sukces zdarzają się też wpadki,
One kształtują charakter, nie jak ćpuńskie slajdy z klatki,
Już nie pamiętam, jakbym dostał kopa w zad i..
Coś się ruszyło, dumę widzę w oczach matki
Rap i dom w drodze po milion, tym nie pogardzę
Basenem, willą, świeci się gwiazda na masce
Największy sukces gdy przeżyję to tak jak chce,
Nie jak chcą inni, jak facet rachunki płacę!

RUFUZ:
Największa walka jest z samym sobą - tutaj
Czasem tak ciężko jest zacząć na nowo, bo
Najlepsze rzeczy to te najprostsze, tylko..
Tylko tak ciężko je po prostu dostrzec,
W naszym zawodzie to niezły jest burdel,
Ambicje większe niż na torbę i kurwa mam
Do przodu idź tam, idź gdzie czujesz światło
Do przodu idź tam, idź gdzie nie jest Ci łatwo
Kropla drąży skałę, dostajesz talent
Trochę zabrał balet tu za dzieciaka, jeszcze w oryginale
Obrany cel, charakter, tylko wzorce słabe,
Mimo to dasz radę, podasz grabę, masz talent
Idziesz w tą, w tamtą, do celu rusz albo
Chcesz być omegą alfą, ja raczej nie, pardon!
Układanki element, ej, RFZ MR u PW HNL, elo

REFREN:
MR PW ma zwyczaj, wchodzi aż się wali strop,
To najgorsze przeżycia dają wstawać nam na nowo,
Dla Ciebie props, kiedy widzisz własny błąd
Nic nie przychodzi po prostu - no wiadomo, ej
/x2

MAŁACH:
Zawsze bezczelnie szedłem pod prąd
Gdzie mówili że nie da się, wiedziałem, że nie dotrą
Gdzie mówiłem, że muszę biec - zapierdalałem mordo,
Bo tylko ja widziałem sens w moich ruchach odkąd,
Właśnie odtąd - jak zrozumiałem że nikt nie da mi niczego od tak
Bogata ciotka? Nie miałem okazji poznać
Dziesięć zawodów od zmywaka zanim przyszedł kontrakt
Dlatego teraz musi i smakować i wyglądać,
To nie spontan, wolę już mieć przejebane
W drodze po to żeby zostać kimś, a nie przed ekranem
Na porażki się skazuje ten co mówi stale "nie da rady"
Nie ten który po przegranej liże ranę,
Też nie chciałem by rok pracy nie sięgnął moich ambicji,
Dla mnie to pół życia, dla ciebie to tylko liczby,
Od dzieciaka piszę na papierze tak jak listy,
Bo chuj z tym jak dobrze mi z czymś.

HINOL:
Łatwiej uwierzyć w złe rzeczy gdy strach cię oplata,
Gdy ci mówią od dzieciaka, że to kwestia farta,
Że na dobre życie nikła szansa, słaba karta,
Wizja taka choć przeraża ja jak Spartan,
Nie straszna mi była walka, łopata, odciski na palcach mimo pretensji,
Chłodu, znoju, Syzyfa praca tak bliska jest mi,
Może tak jak Messi zagram tym ciężarem w piłę, udowodnię wszystkim,
Że powolny sukces buduje charakter,
Choć przychodzi z trudem każdy nowy krok,
Z drugiej strony smutne gdy przychodzi z fartem,
Bo zbyt szybki sukces buduje ego,
Ja wybieram dróżkę a nie autostradę,
Nie idę przez pustkę w drodze na sam top,
Życie me jak puzzle - już poukładane,
I chociaż niełatwe to radują mój wzrok.

REFREN:
MR PW ma zwyczaj, wchodzi aż się wali strop,
To najgorsze przeżycia dają wstawać nam na nowo,
Dla Ciebie props, kiedy widzisz własny błąd
Nic nie przychodzi po prostu - no wiadomo, ej
/x2

 

Dodaj adnotację do tego tekstu » Historia edycji tekstu

Tłumaczenie przez AI:

Pokaż tłumaczenie
**CHORUS:**
MR PW has a habit, he enters until the ceiling collapses,
The worst experiences make us stand up again,
Props to you when you see your own mistake,
Nothing comes just like that – well, obviously, hey

**JANO:**
Nothing came to us just like that,
Besides hundreds of lost chances and burnt bridges,
You seem to have lost your mind, taking a better one as a model,
But it’s just seemingly, because then it turned out to be a scumbag,
Every other damn one is a poser because in reality it’s poverty,
And I don’t fucking boast and I fuse seams from rap,
In the sense of dreams if you know what I mean,
You have one chance, not like a cat – living nine,
On the road to success, stumbles also happen,
They shape character, unlike the junkie slides from the cage,
I no longer remember, as if I got a kick in the butt and...
Something moved, I see pride in my mother's eyes,
Rap and home on the way to a million, I won’t disdain it,
With a pool, villa, the star shines on the mask,
The greatest success is when I live it the way I want,
Not how others want, like a man I pay the bills!

**RUFUZ:**
The biggest battle is with yourself – here,
Sometimes it’s so hard to start anew, because
The best things are the simplest, only...
Only so hard to simply notice them,
In our job it’s quite a mess,
Ambitions bigger than the bag and damn I have
Move forward there, go where you feel the light,
Move forward there, go where it’s not easy for you,
A drop hollows the stone, you get talent,
A bit was taken by the ballet here as a kid, still original,
Chosen goal, character, only poor patterns,
Despite that you will manage, you’ll shake a hand, you have talent,
You go this way, that way, move to the goal or
Want to be the omega alpha, I rather don’t, pardon!
Puzzle element, hey, RFZ MR at PW HNL, hello

**CHORUS:**
MR PW has a habit, he enters until the ceiling collapses,
The worst experiences make us stand up again,
Props to you when you see your own mistake,
Nothing comes just like that – well, obviously, hey
/x2

**MAŁACH:**
Always brazenly went against the flow
Where they said it’s impossible, I knew they wouldn’t make it,
Where I said I have to run – I was hustling, buddy,
Because only I saw sense in my moves since,
Just since – when I understood that no one will give me anything just like that,
A rich aunt? I never had the chance to meet,
Ten jobs from dishwasher until the contract came,
That’s why now it has to taste and look,
It’s not spontaneous, I prefer to have it tough
On the way to become someone, not in front of the screen,
Failures are doomed for those who constantly say “it can’t be done”,
Not the ones who lick their wounds after losing,
I also didn’t want a year’s work not to reach my ambitions,
For me it’s half a life, for you it’s just numbers,
Since a kid writing on paper like letters,
Because damn it how well I get along with something.

**HINOL:**
It’s easier to believe in bad things when fear entangles you,
When they tell you since you’re a kid that it’s a matter of luck,
That there’s a slim chance for a good life, a weak card,
Such a vision though terrifying is like Spartan to me,
The fight wasn’t daunting, the shovel, calluses on fingers despite complaints,
Cold, toil, Sisyphus’s work so close to me,
Maybe like Messi I’ll play this burden with the ball, prove to all,
That slow success builds character,
Though every new step comes with difficulty,
On the other hand, it’s sad when it comes by luck,
Because success too fast builds ego,
I chose the path not the highway,
Not going through emptiness on the way to the very top,
My life is like puzzles – already put together,
And though not easy, it pleases my sight.

**CHORUS:**
MR PW has a habit, he enters until the ceiling collapses,
The worst experiences make us stand up again,
Props to you when you see your own mistake,
Nothing comes just like that – well, obviously, hey
/x2
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję Popraw lub Zgłoś

Historia edycji tłumaczenia

Muzyka (producent):

KUDEL

Edytuj metrykę
Rok wydania:

2024

Wykonanie oryginalne:

HINOL, JANO, MAŁACH, RUFUZ

Płyty:

COŚ MI MÓWI EP

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 483 330 tekstów, 31 574 poszukiwanych i 638 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności