1 971 475 tekstów, 18 106 poszukiwanych i 598 oczekujących

Boy Story - Too Busy (Feat. Jackson Wang)

Tekst dodał(a): lestat7 Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): brak Dodaj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): HeartForYouBbe Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Pinyin

[Xin Long]:
We busy
méi shíjiān kàn bù dào nǐ de xìnxī
Got no time
Read the sign
We busy

[Han Yu]:
Bùshì bù zàiyì
zhǐshì měitiān máng dào
ràng wǒ méi shíjiān lǐ nǐ no

[Zi Hao]:
Nàozhōng zài pīnmìng jiàozhe
yīdiǎn miànzi dōu bù gěi wǒ
wǒ tuōzhe zìjǐ cóng měimèng lǐ
shuìyǎn xīngsōng de mǎshàng qù take a shower

[Shu Yang]:
What?
Jìngzi lǐ shúxī de liǎn
hǎoxiàng yòu shuàile yīdiǎn
I'm all the way up
yōuxiù de háizi zài Grow up

[Zeyu]:
BOY STORY
They will be yelling “BOY STORY”
wǒ bèizhe shūbāo zǒu zài shàngxué lùshàng
They will be like “That's BOY STORY”

[Xin Long]:
Màozi yào lā dī yīdiǎn
Keep low key
jǐnshèn yīxiē yeah

[Han Yu]:
Bùnéng ràng zhǔjiǎo guānghuán
zài rénqún lǐmiàn
guòfèn de xuàn

[Ming Rui]:
From Monday to Sunday
cónglái méiyǒu kòng dàng
zǎocān zài běijīng
bàngwǎn shǎnxiàn xiānggǎng

[Shu Yang]:
Rivals trying to hold me down
huàn wǒ bùjīngyì de xiào
lǎndé gēn nǐ huīshǒu say goodbye

[Han Yu]:
We busy
méi shíjiān kàn bù dào nǐ de xìnxī
Got no time
Read the sign
We busy

[Ming Rui]:
Bùshì bù zàiyì
zhǐshì měitiān máng dào ràng wǒ méi shíjiān lǐ nǐ no

[Han Yu/Xin Long/Zeyu]:
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time

[Xin Long]:
Speed up
jiù xiàng shǎndiàn xiá zài Running speed up
Turn up
sùdù tài kuài méi néng hold de zhù ya ya ya

[Zi Hao]:
Lùyīn shì lǐ wǒmen jìlù de gùshì
zài nǐ de ěrjī lǐmiàn gēn nǐ shuō qīngchǔ
xiǎng zuò gè dàrénwù
nǐ bìxū kèkǔ

[Han Yu]:
Xiǎng bǎ zìjǐ kèlóng
duō gè fēnshēn qù gǎnshòu

[Xin Long]:
Méiyǒu pànnì de kǔnǎo

[Zi Hao]:
Nàxiē lǎnduò de mā bǎo
gěi wǒ tīng hǎo

[Ming Rui]:
Look at me now

[Shu Yang]:
Yǔyán bàolì tài wúliáo
wǒ zuò de shì nǐ zuò bù dào

[Zeyu]:
From Monday to Sunday
cónglái méiyǒu kòng dàng
zǎocān zài běijīng
bàngwǎn shǎnxiàn xiānggǎng

[Ming Rui]:
Rivals trying to hold me down
huàn wǒ bùjīngyì de xiào
lǎndé gēn nǐ huīshǒu say goodbye

[Xin Long]:
We busy
méi shíjiān kàn bù dào nǐ de xìnxī
Got no time
Read the sign
We busy

[Zeyu]:
Bùshì bù zàiyì
zhǐshì měitiān máng dào ràng wǒ méi shíjiān lǐ nǐ no

[Han Yu/Xin Long/Zeyu]:
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time

[Míng Rui]:
Ring Ring diànhuà xiǎng gè bù tíng

[Shu Yang]:
Ring Ring diànhuà xiǎng gè bù tíng

[Zi Hao]:
Méi shíjiān kàn nǐ duǎnxìn
I gotta go
Right now

[Han Yu/Xin Long/Zeyu]:
I gotta go
I gotta go
I gotta go
I gotta go

[Jackson Wang]:
We busy
Méi shíjiān kàn bù dào nǐ xìnxī
Got no time
Read the sign
we busy
Bùshì bù zàiyì
zhǐshì měitiān tài máng
ràng wǒ méi shíjiān huí nǐ ya
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no timeChinese

鑫隆:
We busy
没时间 看不到 你的信息
Got no time
Read the sign
We busy
涵予:
不是不在意
只是每天忙到
让我没时间理你 no

梓豪:
闹钟在 拼命叫着
一点面子 都不给我
我拖着自己 从美梦里
睡眼惺忪的 马上去 take a shower
书漾:
What?
镜子里 熟悉的脸
好像又 帅了一點
I'm all the way up
优秀的 孩子在 Grow up

泽宇:
BOY STORY
They will be yelling “BOY STORY”
我背着书包 走在上学路上
They will be like “That's BOY STORY”
鑫隆:
帽子要 拉低一点
Keep low key
谨慎一些 yeah
涵予:
不能让 主角光环
在 人群里面
过分的 炫

明睿:
From Monday to Sunday
从来没有 空档
早餐 在北京
傍晚闪现 香港
书漾:
Rivals trying to hold me down
换我不经意的笑
懒得跟你挥手say goodbye

涵予:
We busy
没时间 看不到 你的信息
Got no time
Read the sign
We busy
明睿:
不是不在意
只是每天忙到 让我没时间理你 no
涵予/鑫隆/梓豪:
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time

鑫隆:
Speed up
就像 闪电侠在 Running speed up
Turn up
速度太快 没能 hold的住 ya ya ya
梓豪:
录音室 里我们 记录的 故事
在你的 耳机里面 跟你说清楚
想做个大人物
你必须刻苦

涵予:
想 把自己 克隆
多个分身去感受
鑫隆:
没有叛逆的苦恼
梓豪:
那些懒惰的妈宝
给我听好
明睿:
Look at me now
书漾:
语言暴力太无聊
我做的事 你做不到

泽宇:
From Monday to Sunday
从来没有 空档
早餐 在北京
傍晚闪现 香港
明睿:
Rivals trying to hold me down
换我不经意的笑
懒得跟你挥手say goodbye

鑫隆:
We busy
没时间 看不到 你的信息
Got no time
Read the sign
We busy
泽宇:
不是不在意
只是每天忙到 让我没时间理你 no
涵予/鑫隆/梓豪:
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time

明睿:
Ring Ring 电话响个不停

书漾:
Ring Ring 电话响个不停

梓豪:
没时间看你短信
I gotta go
Right now

涵予/鑫隆/泽宇:
I gotta go
I gotta go
I gotta go
I gotta go

Jackson Wang:
We busy
没时间 看不到 你 信息
Got no time
Read the sign
we busy
不是不在意
只是每天太忙
让我没时间回你 ya
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time
Ya ya ya ya
We got no time

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Niestety nikt nie dodał jeszcze tłumaczenia tego utworu.

Aktualnie tłumaczenia poszukuje 3 osoby.

Dodaj tłumaczenie lub dołącz do szukających

 

Autor tekstu:

Jackson Wang, Evis WY/Jennifer Eunsoo Kim

Edytuj metrykę
Kompozytor:

Jackson Wang/BOYTOY

Rok wydania:

2019

Płyty:

Too Busy

Komentarze (0):

tekstowo.pl
1 971 475 tekstów, 18 106 poszukiwanych i 598 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności