2 227 429 tekstów, 22 698 poszukiwanych i 337 oczekujących

AngelMaker - Creators Conscience

Tekst dodał(a): anmar09 Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): Zły wujek Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): anmar09 Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

Years beyond the grasp of man
A conscience weighed, a heavy decision
In one hand the power to save them
In the other will lie their damnation

These beings that I have created
Live a life of greed and hatred
Is it true?
All potential wasted!
Ignorant their demise awaited
I know of what beauty lies within
The problem is, they kill and destroy

Decisions have to be made
Oh, they deserve to die
No, they deserve a chance to prove to us that they can thrive
Coexist or descend
Either way it doesn't matter what's the verdict?
Poison the lands to the core?
May they listen to the voices set to
Warn them of chaos which cannot be unheard
Destroy mankind from this earth
May they breathe no more
Exterminate

The ignorance of man
Leaves them begging for survival
May they have the heart and willingness to learn
Such a vile race
Such potential
Leave them with no hope
Adapt or dissolve

Symbiosis
Lost to madness
But if they survive
Kill
Madness spawning panic
They are the plague that consumes everything in sight
Disgust

I would have had this world burned, erased
Disgraced, before the eyes of creation
They've doomed themselves

Years beyond the grasp of man
A conscience weighed, a heavy decision
In one hand the power to save them
In the other will lie their damnation

I see reasons to erase life
I see potential
Looming evil digs its teeth in
Consuming life in its wake
Dodaj interpretację do tego tekstu »

 

Historia edycji tekstu

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
Lata poza zasięgiem człowieka
Ważone sumienie, ciężka decyzja
W jednej ręce moc ich ocalenia
W drugiej spoczywa chęć ich potępienia

Te istoty, które stworzyłem
Żyją życiem pełnym chciwości i nienawiści
Czy to prawda?
Cały potencjał zmarnowany!
Nieświadomi czekali na ich śmierć
Wiem jakie piękno kryje się w środku
Problem w tym, że oni zabijają i niszczą

Decyzje muszą zostać podjęte
Och, oni zasługują na śmierć
Nie, zasługują na szansę, aby udowodnić nam, że mogą się rozwijać
Współistnieć lub zejść
Tak czy inaczej to nie ma znaczenia, jaki jest werdykt?
Zatruć ziemie do szpiku kości?
Niech posłuchają głosów ustawionych by
Ostrzec ich przed chaosem, którego nie da się nie usłyszeć
Zniszczyć ludzkość z tej ziemi
Niech już nie oddychają
Wyniszczać

Ignorancja człowieka
Pozostawia ich błagających o przetrwanie
Niech mają serce i chęć do nauki
Taka podła rasa
Taki potencjał
Zostaw ich bez nadziei
Dostosuj lub rozwiąż

Symbioza
Zagubiony w szaleństwie
Ale jeśli przeżyją
Zabić
Szaleństwo wywołujące panikę
Są plagą, która pochłania wszystko w zasięgu wzroku
Niesmak

Sprawiłbym, że ten świat został spalony, wymazany
Zhańbiony na oczach stworzenia
Sami się skazili

Lata poza zasięgiem człowieka
Ważone sumienie, ciężka decyzja
W jednej ręce moc ich ocalenia
W drugiej spoczywa chęć ich potępienia

Widzę powody, by wymazać życie
Widzę potencjał
Zbliżające się zło wbija zęby
Konsumpcja życia w jego następstwie

 

Historia edycji tłumaczenia
Rok wydania:

2021

Edytuj metrykę
Wykonanie oryginalne:

AngelMaker

Płyty:

Dawn

Komentarze (0):

tekstowo.pl
2 227 429 tekstów, 22 698 poszukiwanych i 337 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności