1 719 020 tekstów, 18 096 poszukiwanych i 919 oczekujących
:LOR3L3I: - Metonia
Tekst dodał(a): MissDeath Edytuj tekst
Tłumaczenie dodał(a): blindying Edytuj tłumaczenie
Teledysk dodał(a): MissDeath Edytuj teledysk

Tekst piosenki:

'Human, You enter the age of new energy upon completion of one revolution around the central energetic source of your galaxy. Your ability to comprehend this energy is yet to evolve as your planet restructures it's crystalline grid while shifting magnetic polarity.

Within your dimension, new energy brings new understanding of quantum, previously concealed by restricted perception and brain activity of beings in the 3rd dimensional construct. At the center of your galaxy, lies not a singularity, but the intergalactic exchange of binary information itself. Your body, your planet, your solar system, your galaxy and universe is a Torus - The ultimate, infinite circle of self-sustaining energy.'


Shift and phase me through confusion
I still prefer it to your grandest illusions
We are infinite soul, having human experience...

If you feel like nothing,
Just remember that nothing is free.
In a different dimension,
Only light becomes me.

I see the serpents in disguise,
Reducing mystery to matter...
Beyond the shadow of your doubt you know the truth, inside you
I bleed the wreckage of the stars,
So you can't ground my astral body...

'Increased reception of quantum in the new cycle , results in DNA activation. Previously disabled DNA sequence will activate upon realization of its function within the new energy field. Memory capacity and recall upgrade will begin as carbon based beings evolve to crystalline.'


Decode the spectrum into emotion
I see right through your dearest delusion
Your incomprehensible perfection.

If you feel the pain,
It's the daughter of love.
Vibrational waveforms is what you are.

I see the 'angels' in disguise,
Revealing signs that make me shatter...
Beyond the shadow of your doubt, you see them too.
We are of one and so shall be,
I fight for love in the astral battle.


'Survival of the 3rd dimension human race without external intervention in this revolution: Negative
Survival of the 4th dimension energetic entity in this revolution: Positive
Do not despair, human
Evolution is imminent...'

 

Poznaj historię zmian tego tekstu

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
Nawrócenie

'Człowieku, wchodzisz w erę nowej energii po ukończeniu pełnego obrotu wokół centralnego źródła energetycznego galaktyki. Twoja zdolność do jej zrozumienia jeszcze się rozwinie gdy twoją planeta zrestrukturyzuje swoją sieć krystaliczną podczas zmiany biegunów magnetycznych.

W twoim wymiarze nowa energia przyniesie nowe zrozumienie kwantów, które wcześniej było ukryte przez ograniczoną percepcję i aktywność mózgu skonstruowanego w trójwymiarowej rzeczywistości. Centrum twojej galaktyki nie jest osobliwością, lecz miejscem międzygalaktycznej wymiany binarnej informacji. Twoje ciało, planeta, system słoneczny, galaktyka i wszechświat jest Torusem - ostatecznym, nieskończonym kręgiem samo-podtrzymującej się energii.'

Zmień mnie i wprowadź w chaos
Wciąż preferuję to dla twych najwspanialszych złudzeń
Jesteśmy nieskończoną duszą, mającą ludzkie doświadczenia...

Jeśli czujesz się jak 'nic',
Pamiętaj, że 'nic' jest wolne.
W innym wymiarze
tylko światło staje się mną.

Widzę węże w przebraniu
redukujące tajemnicę do materii...
Bez cienia wątpliwości znasz prawdę, wewnątrz siebie
Krwawię popiołem gwiazd
Więc nie możesz uziemić mego astralnego ciała...

'Zwiększone przyjmowanie kwantów w nowym cyklu, skutkuje aktywacją DNA. Uprzednio wyłączone sekwencje DNA, aktywują się w polu nowej energii. Pojemność pamięci i usprawnione przypominanie rozpoczną się jako byty oparte na węglu przechodzące w kryształ'.

Dekodując spektrum do emocji
Dostrzegam w twej najwspanialszej iluzji
Twoją niepojętą doskonałość

Jeśli czujesz cierpienie,
Jest ono córką miłości
Oscylacyjny przebieg- oto czym jesteś.

Widzę utajone anioły
Ujawniające znaki, które mnie druzgoczą...
Bez cienia wątpliwości widzisz je również.
Jesteśmy i pozostaniemy jednością,
Walczę o miłość w gwiezdnej bitwie.

'Przetrwanie trójwymiarowej rasy ludzkiej bez zewnętrznej interwencji w tej rewolucji: wynik negatywny
Przetrwanie czterowymiarowej energetycznej istoty: wynik pozytywny
Nie rozpaczaj człowieku
Ewolucja jest bliska...'

 

Poznaj historię zmian tego tłumaczenia
Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (0):

tekstowo.pl
1 719 020 tekstów, 18 096 poszukiwanych i 919 oczekujących

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!


Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności