Zombies 2 - Cast - Call to the Wild

Tłumaczenie:


Przyłącz się, wyjaśnij naszą historię Odsuń zasłonę tajemnicy To, co jest napisane w jaskini to przepowiednia Wielka Alfa to nasze przeznaczenie Pokaż nam siłę chemii Poprowadź nas do źródła naszej energii Nikt nie zna jej tożsamości Ale ona wygląda jak ty, identycznie Oto jak żyjemy swoim życiem Żyjąc swoim życiem, żyjąc swoim życiem, tak Czy czujesz wezwanie do Dzikiego Zew do Dziczy, zew do Dziczy Jesteśmy wezwaniem, jesteśmy wezwaniem Jesteśmy wezwanie do Dzikości Widzę prawdziwą społeczność Wyjątkowy, ale masz jedność Wiesz, kim masz być Całkowicie uwolnij się do rytmu Czuję klimat, kiedy jesteś blisko mnie I też to czuję, lub miejmy nadzieję Teraz Spójrz w górę i powiedz, co naprawdę widzisz. Banda bezpańskich wilków lub rodzina Tak żyjemy swoim życiem, żyjemy swoim życiem, żyjemy swoim życiem, tak Czy czujesz wezwanie do Dzikiego Zewu do Dziczy? zew do dziczy Jesteśmy wezwaniem do dziczy Jesteśmy wezwaniem do dziczy Jesteśmy wezwaniem do dziczy Jesteśmy wezwaniem do dziczy Czekamy przed tobą Ty tak, pozwól mi przerwać To nie cheerleaderka, Alfa Jesteś w jaskini, ale musisz zdobyć moje zaufanie Teraz pokaż mi, co masz, jeśli jesteś jednym z nas Tak właśnie żyjemy nasze życie Żyć swoim życiem, żyć własnym życiem, tak Czy czujesz wezwanie do Dzikiego Zewu do Dziczy, zew do Dziczy Jesteśmy wezwaniem, jesteśmy wezwaniem Jesteśmy wezwaniem do Dziczy Jesteśmy wezwaniem , jesteśmy wezwaniem Jesteśmy wezwaniem do Dziczy

Tekst piosenki:


Turn up, explain our history
Pull back the veil of mystery
What's written on the cave is prophesy
The great Alpha is our destiny
Show us the power of chemistry
Lead us to the source of our energy
No one knows her identity
But she looks like you, identically

This is how we're livin' our lives
Livin' our lives, livin' our lives, yeah
Can you feel the call to the Wild
Call to the Wild, call to the Wild
We are a call, we are a call
We are a call to the Wild

I see a real community
Unique, but you have unity
You know who you're supposed to be
Release to the rhythm totally
I feel the vibe when you're close to me

And can feel it too, or hopefully
Now look up, and tell what really see
A bunch of stray wolves or a family

This is how we're livin' our lives
Livin' our lives, livin' our lives, yeah
Can you feel the call to the Wild
Call to the Wild, call to the Wild
We are a call, we are a call
We are a call to the Wild

We are the call, we are the call
We are the call to the Wild

Hold up, before you do, let me interrupt
She' a cheerleader not, an Alpha
You're in den, but you'll need to earn my trust
Now show me what you got if you're one of us

This is how we're livin' our lives
Livin' our lives, livin' our lives, yeah
Can you feel the call to the Wild
Call to the Wild, call to the Wild
We are a call, we are a call
We are a call to the Wild

We are the call, we are the call
We are the call to the Wild