Zimowa - You Came Here

Tłumaczenie:


1.Przybyłeś tu
I zdmuchnąłeś cały kurz ,który mnie pokrywał
Uniemożliwiający mi oddychanie x2

Jesteś gorzkim lekarstwem
rozpraszającym niepokój
Stojący z boku kiedy spadam
kiedy spadam w szczerość

Teraz jestem tam gdzie nie ma lekarstwa

2.Nie zwalczysz tego
Twojego pożądania nie da się już ukryć
Chroń mnie
Z troską i pasją x2

Jesteś gorzkim lekarstwem
Słabo wiem dlaczego
Cię tracę
Z braku sensu
Bezsens
Pozwól mi odejść

Teraz jestem tam gdzie nie ma lekarstwa x2

Tekst piosenki:


You came here
And shook off the cold dust
Had covered me
Prevented me from breathing
Prevented me from breathing
You’re a bitter cure
Dissolve anxiety
Watch me behind
when I’ll be falling down
I’ll be falling down
Into honesty

Now Come Here Why Cure Down Gone

You can’t fight
Your longing can’t be hidden
Just protect me
With care and with lust
With care and with lust
You’re a bitter cure
Faintly know why
I’ll lose you
‘cause of incongruity
Incongruity
Let me leave

Now Come Here Why Cure Down Gone
Cure Down Gone
Now Come Here Why Cure Down Gone