Zimowa - Sing the Breath

Tłumaczenie:


1.Niedbałe dźwięki
Oślepiające światła
Niedbały ruch
Najsłodszy dotyk

Nieświadoma codzienność
Wszystko czego potrzebujemy x2
Taniec i rytm
Wszędzie, cokolwiek

Rozbij lustra
Delikatne i jedwabne
Nadzieje i wątpliwości

2.I ani słowa o miłości
Schowajmy się przed miastem
Nie mów nic


Napływ krwi
Satysfakcja
Śpiewaj oddech

Rozbij lustra
Ciągle udając
Śpiewaj oddech
Rozbij lustra
Usatysfakcjonowany
Śpiewaj oddech


Powiedz mi teraz
Dlaczego tu jesteś i czynisz ,że wierzę
We wszystko w co myślisz, że mogę uwierzyć
We wszystko czego chcesz

Chcę tylko tego uniknąć
Chcę tylko zgasić te płomienie we mnie
I zniknąć w tłumie
Potrzebuję cię przy mnie
Wszędzie, cokolwiek


Rozbij lustra
Ciągle udając
Śpiewaj oddech
Rozbij lustra
Usatysfakcjonowany
Śpiewaj oddech

Tekst piosenki:


1.
Careless sound
Blinding lights
Careless move
Sweetest touch

Daylight’s unaware
All we need, all we need
Dance and rhythm
Everywhere, anything

Crush the mirrors
Soft and silk
Hopes and doubts

2:
And not a word about love
Hide from the town
Don’t say anything

Rush of blood
Satisfied
Sing the breath

Crush the mirrors
Faking still
Sing the breath
Crush the mirrors
Satisfied
Sing the breath

Bridge:
So tell me now
Why are you here and making me believe
In all that staff you think I may believe
In all that staff you want to
I just want to avoid that
I just want to douse the burning inside me
And fade away in the crowd
I need you there with me
Everywhere, anything
Everywhere, anything

Crush the mirrors
Faking still
Sing the breath
Crush the mirrors
Satisfied
Sing the breath