Zimowa - Inevitable

Tłumaczenie:


1.Nadzieja do stracenia
Zatrzymać zamgloną przestrzeń
Nie ma potrzeby znać powodu
Dbać tylko o cel
Bawię się słowami
Udaję,że wierzę
Teraz mój ruch
Kiedy czasu brak


2.Niespotykana przyjemność
Niedosyt jest bronią
Częścią stapiającą się w formę
Pragnienie zmienia się w czekanie
Negatywna świadomość

Bez żadnych wskazówek

3.Chcę poczuć,że jest tam coś prawdziwego
Nie muszę wiedzieć
Chcę to dla ciebie zapisać
Ale wszystko przynosi nicość

4.Spadanie do dziury
Przeczekać przerwę
Rozpuścić w żądzy
Potem zmierzyć się z ciężkim
Spróbować dotknąć ciernia
Możesz poczuć się obrażony
Światło się zagnie
Aż spadniesz

Chciałabym poczuć coś nowego
Ale wszystko jest tylko repliką


5. Szukając dziury w całym
Kola bez kół
Kiedy naginasz więzy
Wzywasz zgody

6.Chce wierzyć,że w tym jest coś prawdziwego
Chcę to uwiecznić dla ciebie
To co ci podaruję ,nigdy nie zniknie.

Tekst piosenki:


Hope to lose
Save the hazy space
No need to know why
But care what for
I play with words
Pretend to believe
That’s my move
When the time is up

Uncommon pleasure
The lack is a weapon
A part that’s melting into its form
Desire turns into waiting
Negative consciousness
Brings no clues

I want to feel there's something true
No need to know
I want to write it down for you
But everything reflects nothing at all

Fall into a gap
Wait out the suspense
Dissolve in lust
Then face the rough
Try to touch the thorn
You may feel offended
The light will be bent
Until you crush

I want to feel there’s something new
But everything is just a mere reply

Seeking out all of your gaps
It’s wheels within wheels
While binding the chains
Call for consent

I want to feel there’s something true
I want to write it down for you
What I reflect will never be gone