Zdupson - 12 gorszych

Tłumaczenie:


Twelve cents, let you cry, please
Twelve cents from arse I bring to you

First penny for blogers - they haven't got money
Cause it isn't real work, so let you die in poverty

Second penny for Biedroń, to defend still Slupsk
And in next term he''l be the president from Arse

Third penny for Wlodek for buy such creepers
When he boil them, he'll connect even triangles

Fourth cent for dramas, on which we all shit
And anyway watch them and devour popcorns

Twelve cents, let you cry, please
Twelve cents from arse I bring to you

Fifth cent for Pokemons, childs leave homes
In all, good opportunity to fall in Trynkiewicz's clutches

Sixth cent for Snapchat, after all you must eat something
And you won't eat if on Snap info that you eat something you won't throw

Seventh penny for gamers, cause no one gave grant today
They threaten that they stop play - big come-back of population

Eighth cent for youtubers, cause they haven't much from deals
So hop! LEt's play commercials - there will pay, my beloved

Twelve cents, let you cry, please
Twelve cents from arse I bring to you

Ninth cent for Jerry, who creates history
Supposedly he with brother Lester ordered to build the Moria

Tenthcent for Tony, to he have for a hospital
Cause late at night trotyl gnash him the teeth

And cent for president, maybe he finally sign something
Such exit from Union or statutory silence

And last cent at the end I devote to Gosek
Let you buy for it shitload of butter and put it on shelf

Twelve cents, let you cry, please
Twelve cents from arse I bring to you

Twelve cents, let you cry, please
Twelve cents from arse I bring to you

Tekst piosenki:


Dwanaście groszy, weź się popłacz, proszę
Dwanaście groszy z dupy ci przynoszę

Pierwszy grosik dla blogerów - nie mają pieniędzy
Bo to nieprawdziwa praca, więc umierajcie w nędzy

Drugi grosik dla Biedronia, by bronił wciąż Słupska
A w następnej kadencji został prezydentem z Dupska

Trzeci grosik dla Włodka na zakup pewnych pnączy
Jak je sobie uwarzy, to i trójkąty połączy

Czwarty grosz na dramy, na które wszyscy sramy
A i tak je oglądamy i popcorny wpierdalamy

Dwanaście groszy, weź się popłacz, proszę
Dwanaście groszy z dupy ci przynoszę

Piąty grosz na Pokemony, dzieci opuszczają domy
W końcu dobra okazja wpaść w trynkiewiczowe szpony

Szósty grosz dla Snapchata, przeca żreć coś musisz
A nie zeżresz, jak na Snapa info, że żresz coś nie wrzucisz

Siódmy grosik dla gamerów, bo nikt nie dał dziś dotacji
Grożą, że przestaną grać - wielki come-back populacji

Ósmy grosz dla youtuberów, bo mało mają z deali
Zatem, hops! Grajmy w reklamach - tam zapłacą, moi mili

Dwanaście groszy, weź się popłacz, proszę
Dwanaście groszy z dupy ci przynoszę

Dziewiąty grosz dla Jarka, co tworzy historię
Ponoć to on z bratem Lechem kazał wybudować Morię

Dziesiąty grosz dla Antka, aby miał na szpital
Bo mu późno w nocy trotyl między zębiskami zgrzyta

I grosz prezydentowi, może w końcu coś podpisze
Jakieś wyjście z Unii albo ustawową ciszę

I ostatni grosz na końcu przeznaczam dla Goska
Weź se kup za to w chuj masła i na półce sobie postaw

Dwanaście groszy, weź się popłacz, proszę
Dwanaście groszy z dupy ci przynoszę

Dwanaście groszy, weź się popłacz, proszę
Dwanaście groszy z dupy ci przynoszę