Zadruga - Westerplatte

Tłumaczenie:


Early hours of the first of September
When next day was starting
Shots from dreadnought fired
And war sounds pealed

Few group of Polish soldiers
Bravely defended patch of theirs ground
It was they on Westerplatte
Major Sucharski commanded them

Hey, soldiers from Westerplatte
You can be an example today
Nobody asked you what you'd earn
You fought for homeland's existence

Seven days lasted lopsided fight
Against band of Nazis this battle was
Poles got off the tiger's back
Although they lost, they're symbol of bravery

Hey, soldiers from Westerplatte
We reverence you now
Your loyalty and devotion
Is example for our fight

Tekst piosenki:


Godziny ranne pierwszego września,
gdy kolejny zaczynał się dzień
targnęły strzały z pancernika
i rozległ się wojenny głos

Grupa nieliczna żołnierzy Polskich
dzielnie broniła skrawka Ziemi swej
To byli oni na Westerplatte
Major Sucharski dowodził im

Hej, żołnierze z Westerplatte
Wy dziś przykładem możecie być
nikt z Was nie pytał co otrzymacie
Wy o ojczyzny walczyliście byt


Siedem dni trwała walka nierówna
z bandą nazistów był ten bój
Polacy wyszli obronną ręką
chociaż przegrali symbolem męstwa są

Hej, żołnierze z Westerplatte
Wam teraz oddajemy cześć
to Wasza wierność i ofiarność
przykładem naszej walki jest