Yes - Awaken

Tłumaczenie:


Wielkie drżenie odejdź do słońca
Pozwól memu sercu marzyć
Miń śmiertelnika, takiego jak ja, gdzie jestem?

Chciałbym by słońce stanęło w bezruchu
Dosięgając naszego istnienia
Ja zwykły śmiertelnik, tutaj mogę być
Mogę być

Słońca wezbrane strumienie budzą nieustannie trącając
Głębokie mocne sny zaczynają znikać
Budzą nieustannie trącając, budzą nieustannie trącając
Budzą nieustannie trącając

Gwiazdy odwieczna pieśń budzi, nieustannie poruszając
Budzi nieustannie poruszając
Budzi nieustannie poruszając
Poruszając, poruszając, poruszając

Dzieło człowieka wiodącego życie w historii
Odzyskując kwiat z owoców swojego drzewa
do powrotu budzi, Ciebie odnawia

Dzieło człowieka , płaczącego w ogniu płomieni
Ślepego by dostrzec, że ciepło
Roztacza jasne wizje przyszłości

Dzieło człowieka, co zboczył z obranej drogi
Wolny od zahamowań, by wszystko zostawić dla Ciebie
By wszystko zostawić dla Ciebie, by wszystko zostawić dla Ciebie
Wszystko to dla Ciebie, już

Wirtuoz wyszukanych melodii uwodzi Cię blaskiem
Przez ciemne więzy odwodzi Cię od zmysłów
Bezpośrednio oślepiając młodymi gwiazdozbiorami

Mistrz światła wykorzystuje wszystkie okazje
Krzyżuje możliwe metody, szuka różnych sposobów
By na zawsze zawładnąć Twoim sercem

Mistrz ducha dotyka nieprzeniknionej młodości
Pytając nieustannie zdobywa zaufanie
Bądź z sobą szczery, że nie ma wątpliwości, żadnych wątpliwości

Mistrz czasu stawia żagle całego naszego świata
A gdy patrzymy ciągle bliżej
Czy nie powinniśmy się pożegnać, pożegnać?
Wielkie drżenie odejdź do słońca
Pozwól memu sercu marzyć
Miń śmiertelnika, takiego jak ja gdzie jestem?

Chciałbym by słońce stanęło w bezruchu
Dosięgając naszego istnienia
Ja zwykły śmiertelnik, tutaj mogę być

I wtedy gdy uciekałem, odwróciłem się
A Ty stałeś blisko mnie
I wtedy gdy uciekałem, odwróciłem się
A Ty stałeś blisko mnie

[tłumaczył Jurek 58]

Tekst piosenki:


High vibration, go on to the sun
Oh, let my heart dreaming
Past a mortal as me, where can I be?

Wish the sun to stand still
Reaching out to touch our own being
Past a mortal as we, here we can be
Here we be

Suns, high streams through awaken in the mass touch
Gentle, strong, dreams begin here awaken
Awaken in the mass touch, awaken in the mass touch
Awaken in the mass touch

Star, song, age is awaken in the mass touching
Awaken in the mass touching
Awaken in the mass touching
Touching, touching, touching

Workings of man set to ply out historical life
Re-regaining flower of the fruit of his tree
All awakening, all restoring you

Workings of man, crying out from the fires set aflame
By his blindness to see that the warmth of his being
Is promised for his seeing, his reaching so clearly

Workings of man driven far from the path
Re-released in inhibitions, so that all is left for you
All is left for you, all is left for you
All this left for you, now

Master of images songs cast a light on you
Hark through dark ties that tunnel us out of sane existence
In challenge as direct as eyes see young stars assemble

Master of light, all pure chance
As exists cross divided in all encircling mode
Oh, closely guided plan awaken in our heart

Master of soul set to touch all impenetrable youth
Ask away that thought be contact with all that?s clear
Be honest with yourself, there's no doubt, no doubt

Master of time setting sail over all of our lands
And as we look forever closer
Shall we now bid farewell, farewell?

High vibration, go on to the sun
Oh, let my heart dreaming
Past a mortal as me, where can I be?

Wish the sun to stand still
Reaching out to touch our own being
Past a mortal as we, here we can be

Like the time I ran away, turned around
And you were standing close to me
Like the time I ran away, turned around
And you were standing close to me