tekstowo.pl

Years since the storm - Mindfuck

Tłumaczenie:


Wiem, że ból nie jest prawdziwy
Ale jestem zbyt okaleczony, by się zagoić
Na moich piętach pali się ogień
Ale jestem zbyt oziębły, żeby czuć
Zbyt oziębły, żeby czuć

Wiem, że ból nie jest prawdziwy
Ale jestem zbyt okaleczony, by się zagoić
Na moich piętach pali się ogień
Ale jestem zbyt oziębły, żeby czuć

Boję się uczucia chwiejności
Coś nikczemnego rośnie wewnątrz mnie
Z całych sił próbuję zapobiec katastrofie
Demony są w mojej głowie ale ja nie pójdę chętnie

Czuję moje pędzące bicie serca
Moje żyły zaraz pękną
Patrzę w lustro, żeby zobaczyć mojego najgorszego wroga
Moim wrogiem jestem ja

Czasami czuję się załamany
Są chwile, kiedy nie jestem pewny, jak dużo jeszcze zniosę
Całe moje dzieciństwo odeszło
Wygnany umysł to wszystko, co wiem

Nie próbuj mnie wziąć, nie próbuj mnie zmienić
Czuję, że ciemność rośnie z każdym dniem
Nie próbuj mnie zgiąć, nie próbuj mnie załamać
Już jestem załamany

Zawsze znajduję nowe sposoby na zniszczenie siebie
To jedyne, co wiem, nie mam niczego więcej
Nigdy już niczego nie poczuję
Moja rzeczywitość jest daleka od twojej

Krwawa rozpacz, moje myśli są moją kusicielką
Mam gdzieś, czy myśli, które myślę, są logiczne
Chcę tylko postradać zmysły
Bo jestem złamany w środku

Jestem obcy sam dla siebie i wy wszyscy mi jesteście obcy

Nie próbuj mnie wziąć, nie próbuj mnie zmienić
Czuję, że ciemność rośnie z kaźdym dniem
Nie próbuj mnie zgiąć, nie próbuj mnie załamać
Już jestem załamany

Nie muszę spać z diabłem, żeby budzić się w piekle
Nie muszę spać z diabłem, żeby budzić się w piekle
Nie muszę spać z diabłem, żeby budzić się w piekle

Wiem, że ból nie jest prawdziwy
Ale jestem zbyt okaleczony, by się zagoić
Na moich piętach pali się ogień
Ale jestem zbyt oziębły, żeby czuć

Wiem, że ból nie jest prawdziwy
Ale jestem zbyt okaleczony, by się zagoić
Na moich piętach pali się ogień
Ale jestem zbyt oziębły, żeby czuć

Tekst piosenki:


I know the pain isn't real
But I'm way too, way too scarred to heal
And there's a fire burning at my heels
But I'm way too, way too fucking cold to feel
To cold to feel

I know the pain isn't real
But I'm way too, way too scarred to heal
And there's a fire burning at my heels
But I'm way too, way too fucking cold to feel

Fearing this feeling of instability
Something wicked is growing inside of me
Trying my best to avoid the catastrophe
Demons in my head but I won't go willingly

And I can feel my heartbeat racing
My veins are about to burst
I look in the mirror to see my own worst enemy
My enemy is me

Sometimes I feel like a broken man
There are times when I'm not sure how much more I can stand
All my childhood left alone
An exiled mind is all I know

Don't try to take me, don't try to change me
I feel a darkness growing every day
Don't try to bend me, don't try to break me
I'm already broken

Always finding new ways to destroy myself
It's the only thing I know, I have nothing else
I can't feel anything anymore
My reality is far from yours

Bleeding distress, my thoughts are my temptress
I don't give a shit if the thoughts I think are logical
I just wanna lose my fucking mind
Cause I'm broken inside

I'm a stranger to myself and you're all strangers to me

Don't try to take me, don't try to change me
I feel a darkness growing every day
Don't try to bend me, don't try to break me
I'm already broken

I don't have to sleep with the devil to wake up in hell
I don't have to sleep with the devil to wake up in hell
I don't have to sleep with the devil to wake up in hell

I know the pain isn't real
But I'm way too, way too scarred to heal
And there's a fire burning at my heels
But I'm way too fucking cold to feel

I know the pain isn't real
But I'm way too, way too scarred to heal
And there's a fire burning at my heels
But I'm way too fucking cold to feel