tekstowo.pl

X Japan - Stop Bloody Rain

Tłumaczenie:


Człowiek nie rodzi się, by nienawidzić innych
Człowiek nie rodzi się, by krzywdzić innych
Mój umysł był czysty w dniach
Kiedy nie znałem jeszcze paskudnego świata

On pociął mój umysł na kawałki
Zwrócił swój czarny miecz na mnie
Który byłem niewinny i z głową w chmurach

Zatrzymaj krwawy deszcz, zatrzymaj krwawy deszcz
Zatrzymaj krwawy deszcz, zabarw mój umysł na czerwono

Promień dostrzegł mnie na ziemi
On odszedł ze śmiechem
Czemu się do mnie nie odwrócisz?
Czy nie masz miłości?

Zatrzymaj krwawy deszcz, zatrzymaj krwawy deszcz
Zatrzymaj krwawy deszcz, zabarw mój umysł na czerwono

Tekst piosenki:


Men isn't born to hate others
Men isn't born to hurt others
My mind was pure of the days
I haven't known ugly world yets

He cut down my mind to the piece
He turned his black sword to me
Who was innocent and had dreams in the sky

Stop bloody rain Stop bloody rain
Stop bloody rain Dye my mind red

The ray spot me on the ground
He want away with laughing
Why don't you turn to me
Don't you have love!

Stop bloody rain Stop bloody rain
Stop bloody rain Dye my mind red