Will Jay - Dose

Tłumaczenie:


Jak raj kiedy jestem z wami
tylko na chwilę
znikną w ostrości
Nic nie trzyma mnie jak ty
Oboje wiedzą, że to beznadziejny
muszę, muszę, muszę kolejną

dawkę, dawka
dobowa dawka
dobowa dawka
Dawka
muszę, Potrzebuję, potrzebuję ...
Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej
dawki
Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej
dawki
Z tobą

Jak raj, kiedy jestem z tobą, ty
Tylko na chwilę
Znikam w centrum uwagi
Nic mnie nie trzyma tak jak ty,
oboje wiemy, że to beznadziejne
Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej

dawki, dawki
Dawka (zanika), dawka
Dawka, dawka
Dawka (oh-oh), dawka
Dawka, dawka
Dawka, dawka
Dawka, dawka
Dawka,
której potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej
dawki
Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej
dawki
Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję kolejnej
dawki, dawki
Dawka, dawka
Po prostu czuję, że nie mogę podejść bliżej, blisko dawki

Jeszcze raz
Dawka, dawka, dawka
Dawka
Potrzebuję kolejnej
dawki (potrzebuję, potrzebuję), dawki (potrzebuję, potrzebuję)
(Inna) dawka
Potrzebuję kolejnej dawki

Tekst piosenki:


Like paradise when I'm with you
Only for the moment
Fade into the focus
Nothing holds me like you do
We both know it's hopeless
I need, I need, I need another

Dose, dose
Dose, dose
Dose, dose
Dose
I need, I need, I need...
I need, I need, I need another
Dose
I need, I need, I need another
Dose
With you

Like paradise when I'm with you, you
Only for the moment
Fade into the focus
Nothing holds me like you do, do
We both know it's hopeless
I need, I need, I need another

Dose, dose
Dose (fades into focus), dose
Dose, dose
Dose (oh-oh), dose
Dose, dose
Dose, dose
Dose, dose
Dose
I need, I need, I need another
Dose
I need, I need, I need another
Dose
I need, I need, I need another
Dose, dose
Dose, dose
I just feel I can't get closer, close to the dose

One more time
Dose, dose, dose
Dose
I need another
Dose (I need, I need), dose (I need, I need)
(Another) dose
I need another dose