WC - Zsumienie

Tekst piosenki:


Zawłaszczasz rzeczywistość, by móc ją mieć po swojej stronie,
By czynić ją podległą sobie, by przejąć we władanie.
W tym wszystkim najważniejsze: "Kto jest po twojej stronie?",
A dla mnie równie ważną jest odpowiedź na pytanie:

Czy twoje sumienie jest po twojej stronie???