Wayne Newton - You've Got A Friend

Tłumaczenie:


Kiedy masz chandrę, zamartwiasz się
I potrzebujesz miłości i troski
I nic nie idzie dobrze
Po prostu zamknij oczy i pomyśl o mnie
A ja wkrótce zjawię się,
By rozjaśnić twoją nawet najmroczniejszą noc.

Zawołaj tylko moje imię
I wiedz, że gdziekolwiek bym nie był
Przybiegnę, by cię znów zobaczyć
Zimą, wiosną, latem czy jesienią
Wszystko, co musisz zrobić, to jedynie zawołać
A ja zjawię się, tak, zjawię się
Masz przyjaciela

Gdy niebo nad tobą
Staje się ciemne i pełne chmur
I ten stary północny wiatr zaczyna wiać
Po prostu zachowaj spokój
I głośno zawołaj moje imię
Wkrótce usłyszysz, usłyszysz jak pukam do twych drzwi

Zawołaj tylko moje imię
I wiedz, że gdziekolwiek bym nie był
Przybiegnę, by cię znów zobaczyć
Zimą, wiosną, latem czy jesienią
Wszystko, co musisz zrobić, to jedynie zawołać
A ja zjawię się, tak, zjawię się
Masz przyjaciela

I czyż nie jest dobrze wiedzieć, że ma się przyjaciela
Gdy ludzie są tak zimni?
Zranią cię, a potem opuszczą
I zabiorą ci serce, jeśli im pozwolisz
Och, ale nie pozwól im.

Zawołaj tylko moje imię
I wiedz, że gdziekolwiek bym nie był
Przybiegnę, by cię znów zobaczyć
Zimą, wiosną, latem czy jesienią
Wszystko, co musisz zrobić, to jedynie zawołać
A ja zjawię się, tak, zjawię się
Masz przyjaciela
Tak, masz... masz przyjaciela
Masz przyjaciela
Tak, masz... masz przyjaciela
Masz przyjaciela
Tak, masz... masz przyjaciela
Masz przyjaciela
Tak, masz... masz przyjaciela

Tekst piosenki:


When you're down and troubled
And you need some love and care,
And nothing is going right,
Just close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night.

You just call out my name,
And you know wherever I am,
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer or fall,
All you goy to do is just call
And I'll be there, yes, I will
You've got a friend.

When the skies above you
Grows dark and full of clouds,
And that old north wind begins to blow,
Just keep your head together
And call my name out loud.
Soon you'll hear me, hear me knockin' at your door.

You just call out my name,
And you know wherever I am,
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer or fall,
All you goy to do is just call
And I'll be there, yes, I will
You've got a friend.

Now ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold?
They'll hurt you, and then they desert you
Then take your heart if you let them.
Oh, but don't you let them.

You just call out my name,
And you know wherever I am,
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer or fall,
All you goy to do is just call
And I'll be there, yes, I will
You've got a friend
Yes, you do...you've got a friend.
You've got a friend.
Yes, you do...you've got a friend.
You've got a friend.
Yes, you do...you've got a friend.
You've got a friend.
Yes, you do...you've got a friend...