Vienna Teng - Transcontinental, 1:30 A.M

Tłumaczenie:


Poczekaj
Nie pozwól słońcu zawisnąć
Nie idź sam w zimno
Poczekaj
Nie przestawaj się o nas starać
Wiem, że jest jeszcze coś czego nie powiedziałeś

Poczekaj, poczekaj kochanie
Jeszcze jedna myśl
Poczekaj, poczekaj kochanie
Nie było czasu w moim życiu
Bym patrzyła jak odpływasz w morze, więc
Proszę, poczekaj

Poczekaj
Nie pozwól słońcu zawisnąć
Nie idź zam w zimno
Poczekaj
Nie przestawaj się o nas starać
Wiem, że jest jeszcze coś czego nie powiedziałeś

Poczekaj, poczekaj kochanie
Jeszcze jedna myśl
Poczekaj, poczekaj kochanie
Nie było czasu w moim życiu
Bym patrzyła jak się oddalasz
Ale mam cały czas
Cały czas jeśli zostaniesz

Wiem że jest 1:30 czasu transkontynentalnego
I nie ma przewodu, tylko szept w powietrzu
Wiem że jest 1:30 czasu transkontynentalnego
Ale ja tu jestem, jestem

Tekst piosenki:


Wait
Don't let the sun go slack
Don't go alone into the cold
Wait
Don't give up on us yet
I know that there's more you haven't told

Wait, wait, wait my love
Just one more thought
Wait, wait, wait my love
I haven't got time in my life
To watch you drift out to sea, so
Please Wait

Don't let the sun go slack
I want to bring you back to where I know you
Oh Wait
Don't give up on us yet
I just want you to let you let me hold you

Oh wait, wait, wait my love
Just one more thought
Wait, wait, wait my love
I haven't got time in my life
To watch you drift away
But I've all kinds of time
All kinds of time if you'll stay

I know we're transcontinental 1:30 A.M.
And there's not even a wire just a whispering in air
I know we're transcontinental 1:30 A.M.
But I'm here, I'm here