tekstowo.pl

Vangelis - Ask the mountains

Tłumaczenie:


Nie idź za mną,
Nie idź za mną,
Nie idź za mną.

Chodź!
Chodź!
Chodź!
Chodź!

Nie idź za mną,
Nie idź za mną.
Proszę nie podążaj za mną dalej.
Kiedy to czytasz mnie już nie będzie.

Zapytaj gór,
Źródeł i fontann
Dlaczego to nie mogło trwać?
Czy nasze szczęście nie mogło jeszcze trwać?
Zapytaj słońca, które rozświetla niebo
Kiedy noc odchodzi, powie ci dlaczego.

Zapytaj gór
Dzikich lasów, wyżyn
Zapytaj zielonych lasów i drzew,
Chłodnego ​​powiewu wiatru od morza,

Źródeł i fontann.
Zapytaj gór,

Źródeł i fontann.
Zapytaj gór.

Źródeł i fontann,
Zapytaj się gór,

Źródeł i fontann,
Zapytaj się gór.

Zapytaj słońca, które rozświetla niebo
Kiedy noc odchodzi, powie ci dlaczego.

Powiadom góry,
Źródła i fontanny.

Dlaczego nie mogło to nadal trwać?
Dlaczego nasze szczęście nie mogło dłużej trwać?

Dlaczego nie mogło to jeszcze trwać?
Dlaczego nasze szczęście nie mogło dłużej trwać?

Tekst piosenki:


Don't come after
Don't come after
Don't come after

Come
Come
Come
Come

Don't come after
Don't come after
Please don't follow me along
When you read this I'll be gone

Ask the mountains
Springs and fountains
Why couldn't this go on?
Couldn't our happiness go on?
Ask the sun that lightens up the sky
When the night gives in, to tell you why

Ask the mountains
Wild woods, highlands
Ask the green in the woods and the trees
The cold breeze coming in from the sea

Springs and fountains
Ask the mountains

Springs and fountains
Ask the mountains

Springs and fountains
Ask the mountains

Springs and fountains
Ask the mountains

Ask the sun that lightens up the sky
When the night gives in, to tell you why

Tell the mountains
Springs and fountains

Why couldn't this go on?
Couldn't our happiness go on?

Why couldn't this go on?
Couldn't our happiness go on