Unlike Pluto - Oh Raven (Sing Me A Happy Song)

Tłumaczenie:


Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Żądło skorpiona, nie chcę się wykrwawić
Powiedz mi, że się nie zgubiłem
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?

Znowu tu jesteś
Złe wieści od złego przyjaciela
Nazywają cię omenem
Tylko tutaj, aby dręczyć
Niegodziwy i piekielny
Cholerna udająca dusza
Ale nie wierzę im
Nie-och-och-och

Nie chcesz, żebym został sam
Dlatego musisz śpiewać swoją piosenkę
Stukasz w moje drzwi
Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej

Ale czy mogę cię o coś zapytać?
Łaska od ciebie, mój przyjacielu
Ta piosenka, którą wciąż śpiewasz
Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej

Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Żądło skorpiona, nie chcę się wykrwawić
Powiedz mi, że się nie zgubiłem
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?

Kruczku, słyszysz mnie?
Myślałem, że mnie kochasz, ale mnie oszukałeś
Doprowadziłeś mnie do szaleństwa
Nikt tutaj nie jest świadkiem

Okrutny i bezlitosny
Czarny charakter w czarnej sukni
Za późno, powinienem był słuchać
Och-och-och-och

Chcesz, żebym był sam
Przypomnij mi o tym, co zniknęło
Śpiewanie od zmierzchu do świtu
Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej

Pytanie zanim pójdę
Przysługa od ciebie, mój wrogu
Ta piosenka, którą wciąż śpiewasz
Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej

Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Żądło skorpiona, nie chcę się wykrwawić
Powiedz mi, że się nie zgubiłem
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?

Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?
Żądło skorpiona, nie chcę się wykrwawić
Powiedz mi, że się nie zgubiłem
Och kruczku, nie zaśpiewasz mi wesołej piosenki?

Tekst piosenki:


Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Scorpion sting, I don’t wanna bleed
Tell me that I’m not lost
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?

Here you are again
Bad news from a bad friend
They call you an omen
Only here to torment
Wicked and Hellbent
A damned soul pretending
But I don’t believe them
No-oh-oh-oh

You don’t want me to stay alone
That’s why you gotta sing your song
You keep tapping at my door
Nevermore, nevermore, nevermore

But can I ask you something?
A favor from you my friend
This song you keep singin’
Nevermore, nevermore, nevermore

Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Scorpion sting, I don’t wanna bleed
Tell me that I’m not lost
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?

Raven, can you hear me?
Thought you loved me but you fooled me
You drove me to madness
No one here to witness

Vicious and relentless
A villain in a black dress
Too late, I should have listened
Oh-oh-oh-oh

You want me to be alone
Remind me of what is gone
Singing from dusk till dawn
Nevermore, nevermore, nevermore

A question before I go
A favor from you, my foe
This song you keep singin’
Nevermore, nevermore, nevermore

Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Scorpion sting, I don’t wanna bleed
Tell me that I’m not lost
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?

Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?
Scorpion sting, I don’t wanna bleed
Tell me that I’m not lost
Oh Raven, won’t you sing me a happy song?