UK Subs - 500 CC

Tłumaczenie:


Jadąc na moim Tridencie z moją motocyklową zdzirą
Jadąc do krainy Scouse, ale miasto było zamknięte
Pojadę promem na wyspę Man
Będę jeździł TT, żeby spróbować moich sił
Trzymaj się, jedziemy, usłysz jak mój silnik tnie
500 CC i motocyklowa zdzira

Teraz świeci słońce i jesteśmy w drodze
Moja dziecina wzięła trochę wolnego na wakacje
Oszczędzając wszystkie nasze grosze za benzynę
Ludzie mówią, że jesteśmy brudni, ale ja utrzymuję silnik w czystości
Trzymaj się mnie kochanie, zamierzam otworzyć
500 CC i motocyklowa zdzira

Moja dziecina widzi tego gościa na wrednej maszynie
To musi być ponad 1300 CC
Mówi, że nie może odczytać nazwy, ale sam możesz sprawdzić
To była Kawasaki i została wyprodukowana w Japonii

Trzymaj się mnie kochanie, zamierzam otworzyć
500 CC i motocyklowa zdzira

Teraz świeci słońce i jesteśmy w drodze
Moja dziecina wzięła trochę wolnego na wakacje
Oszczędzamy wszystkie nasze grosze za benzynę
Ludzie mówią, że jesteśmy brudni, ale ja utrzymuję silnik w czystości

Tekst piosenki:


Riding on my Trident with my cycle slut
Going up to Scouse land but the town was shut
Gonna ride the ferry to the Isle of Man
Gonna ride the TT gonna to try my hand
Hold on here we go hear my motor cut
500 CC and a cycle slut

Now the sun is shining and we're on our way
My baby took some time off for a holiday
Saving all our pennies for some gasoline
People say we're dirty but I keep my motor clean
Hold on to me baby I'm going to open up
500 CC and a cycle slut

My baby sees this fella on a mean machine
It must be over thirteen hundred CC
She tells she can't read the name but see if you can
It was a Kawasaki and it's made in Japan

Hold on to me baby I'm going to open up
500 CC and a cycle slut

Now the sun is shining and we're on our way
My baby took some time off for a holiday
Saving all our pennies for some gasoline
People say we're dirty but I keep my engine clean