tekstowo.pl

U.D.O. - Heart of gold

Tłumaczenie:


Jest mężczyzną zmuszonym do życia ze szczurami
Ale umrze za uśmiech od Ciebie
Jest mężczyzną bez domu w swoim życiu
To jest powód dla którego kroczy po linie

To jak gra - nie zepsuj tego
Nie bądź głupcem i po prostu idź

Życie bez dwuosobowego standardu, którego szuka
Tyko sny rozkoszy przetargu
Nigdy więcej krwawych głupców w tym brudnym mieście
Więc spadaj, weź własną linę

Ciężka to gra - nie odchodź
Ty tworzysz zasady, więc się ich trzymaj

On ma serce ze złota
Mózg, żeby zrozumieć, że prowadzi lepsze życia
On ma serce ze złota
Więc uwolnij umysł - żyj z uśmiechem

Serce ze złota - jak nieoszlifowany diament
Umrze za Twój dotyk
Nigdy więcej krwawych głupców w tym cholernym mieście
Proszę bądź silny, tylko przez ten czas

Więc graj w tą grę i ruszaj pionkami
To zależy od Ciebie, więc ruszaj

On ma serce ze złota
Serce aby uwolnić duszę, serce aby zdobyć cel

Słodkie małe serce ze złota
Tak wolne i dobre - żyj z uśmiechem

Żyj z uśmiechem na twarzy

Ciężka to gra - nie odchodź
Nigdy więcej głupców, więc chodź

On ma serce ze złota
Mózg, żeby zrozumieć, że prowadzi lepsze życia
On ma serce ze złota
Więc uwolnij umysł - żyj z uśmiechem

On ma serce ze złota
Mózg, żeby zrozumieć, że prowadzi lepsze życia
On ma serce ze złota
Więc uwolnij umysł - żyj z uśmiechem

Po prostu żyj z uśmiechem na twarzy
On umiera za uśmiech od Ciebie
Po prostu idź - idź - idź
Z Twoim sercem ze złota

Nie odwracaj się
Ty tworzysz zasady, więc się ich trzymaj
Słodkie małe serce ze złota
Słodkie małe serce ze złota

Tekst piosenki:


He is a man forced to live with the rats
But he is dying for a smile from you
He is a man without a home in his life
Is that a reason to walk on the line

It's like a game - don't mess around
Don't be a fool so just go on

No life of double standard what he's looking for
Only a dream of tender delight
No more a bloody fool in this dirty town
So get away take your own line

Hard is the game - don't turn around
You make the rules so hold your ground

He's got a heart of gold
The brain to realize he leads the better life
He's got a heart of gold
So free your mind - live with a smile

Heart of gold - just like a diamond in the rough
He is dying for a touch from you
No more a bloody fool in this God damned town
Please be strong for just one time

So play this game and move the pawns
It's up to you so just go on

He's got a heart of gold
The heart to free his soul, the heart to reach the goal

Sweet little a heart of gold
So free and fine - live with a smile

Live with a smile on your face

Hard is the game - don't turn around
No more a fool so just go on

He's got a heart of gold
The brain to realize he leads the better life
He's got a heart of gold
So free your mind - live with a smile

He's got a heart of gold
The heart to free his soul, the heart to reach the goal
Sweet little a heart of gold
So free and fine - live with a smile

Just live with a smile on your face
He is dying for a smile from you
So just go on - go on - go on
With your heart of gold

Don't turn around
You make the rules so hold your ground
Sweet little a heart of gold
Sweet little a heart of gold