U2 - 13 (There is a light)

Tłumaczenie:


I jeśli strachy nocy
Wpełzną w twoje dni
I przyjdzie świat, kradnąc dzieci z twojego pokoju
Chroń swoją niewinność
Przed złudzeniami
Wiedz, że ciemność zawsze gromadzi się wokół światła

Istnieje światło, które nie zawsze widzisz
Jeśli istnieje świat, w którym nie zawsze będziemy
Jeśli istnieje ciemność, w którą nie powinniśmy wątpić
Istnieje też światło, nie pozwól mu odejść

Gdy wiatr krzyczy i wrzeszczy
I morze jest ogonem smoka
A statek, który ukradł ci serce, właśnie podnosi żagiel
Kiedy wszystko, co ci pozostało, odchodzi
I wszystko, co masz, cierpi
I wszystko, co wiesz, potrzebuje pomocy

Jeśli jest światło, które nie zawsze widzisz
Jeśli istnieje świat, w którym nie zawsze będziemy
Jeśli istnieje ciemność, w którą nie powinniśmy wątpić
Istnieje też światło, nie pozwól mu odejść

Ponieważ to jest piosenka
Piosenka dla kogoś
Kogoś takiego jak ja

Wiem, że świat jest skończony
Ale ty nie musisz być
Mam pytanie do dziecka w tobie, zanim cię opuści
Czy masz w sobie wystarczająco siły, by być miłym?
Czy wiesz, że twoje serce ma swoje zdanie?
Ciemność gromadzi się wokół światła
Trzymaj się, trzymaj

Istnieje światło, które nie zawsze widzisz
Jeśli istnieje świat, w którym nie zawsze będziemy
Jeśli istnieje ciemność, w którą nie powinniśmy wątpić
Istnieje też światło, nie pozwól mu odejść

I to jest piosenka
Piosenka dla kogoś
To jest piosenka
Piosenka dla Kogoś
Kogoś takiego jak ja
Kogoś takiego jak ja
Kogoś takiego jak ja

Tekst piosenki:


And if the terrors of the night
Come creeping into your days
And the world comes, stealing children from your room
Guard your innocence
From hallucination
And know that darkness always gathers around the light

There is a light you can't always see
If there is a world we can't always be
If there is a dark that we shouldn't doubt
And there is a light don't let it go out

When the winds screams and shouts
And the sea is a dragon's tail
And the ship that stole your heart away sets sail
When all you've left is leaving
And all you got is grieving
And all you know is needing

If there is a light you can't always see
If there is a world we can't always be
If there is a dark that we shouldn't doubt
And there is a light don't let it go out

Cause this is a song
A song for someone
Someone like me

I know the world is done
But you don't have to be
I've got a question for the child in you before it leaves
Are you tough enough to be kind
Do you know your heart has it's own mind
Darkness gathers around the light
Hold on, hold on

There is a light you can't always see
If there is a world we can't always be
If there is a dark that we shouldn't doubt
And there is a light don't let it go out

And this is a song
A song for someone
This is a song
A song for someone
Someone like me
Someone like me
Someone like me