Type O Negative - An Ode To Locksmiths

Tłumaczenie:


Dostałem klucze, które wiedziałem, że otrzymam
Bądź ostrożny z tym, o co prosisz
Kij i laska, prosta dwunastotonowa matematyka
Wykład otwierający wszystkie drzwi

Szymon Rzymianin został podzielony dla człowieka
Jeśli bycie złapanym oznacza wyzwolenie
Chodź i otwórz swój zamek przy użyciu kamienia
Lub siejąc odpowiednie ziarna

Biada wam wszystkim kobietom ziemi, powietrza i morza
Adam był wężem, jabłko pomiędzy jego nogami
Uwiedziona przez węża czczonego przez narody
Wygnana z Edenu, to mężczyzna jest Szatanem

Z drzewa poznania (metafora seksu)
Zerwał dojrzały owoc, owoc jej niewinności
A ponieważ zakazana opierała się, zmusił ją do skosztowania
Teraz już wiem dlaczego dziewczyny nienawidzą chłopców, ponieważ Ewa została w rzeczywistości zgwałcona

Nie wracamy do domu - nie mamy dokąd się udać

Tekst piosenki:


Been given the keys I knew I'd receive
Be careful what you're asking for
Thy rod and thy staff simply twelve toned math
An earful opening all doors

Simon the roman gone fission for man
If you're caught is to be freed
Come open your lock by using a rock
Or sowing the proper seeds

Woe to thee all woman of land, air and sea
Adam was the serpent apple 'tween his knees
Seduced by a snake worshiped by nations
Banished forth, from Eden it's the male who is Satan

From the tree of knowledge (a metaphor for sex)
Plucked a ripened globs of fruit that of her innocence
Since forbidden resisted forcing her to taste
Now I know why girls hate boys 'cause Eve was in fact raped

We ain't going home - got nowhere to go