Twenty One Pilots - Redecorate

Tłumaczenie:


(To miasto miało cudowną strukturę,
i sprawiło, że moje troski zniknęły)

Gdy zastanawiał się nad swoim życiem
Gdy oglądał migawki skrupulatnie ułożone po kolei
Coś mu powiedziało, że powinien się rozejrzeć i posprzątać
Zebrał dużo rzeczy, ale nie wystarczająco wiele
Spróbował spojrzeć na to z innej strony
Leżał na plecach, ale mimo to słyszał zarządzenia
Rozkazy z tego kąta, gdzie zawsze żył ten cień
Nigdy nie prosił o pozwolenie, ma jedynie nadzieję, że wybaczą

Nie chcę tak odejść*
Pozwólcie mi chociaż posprzątać mój pokój
Nie chcę tak odejść*
Bo ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić
Jest zmuszenie moich ludzi do podejmowania decyzji
Zastanawiania się, co zrobić, oh
Czy powinni pozostawić ten pokój na widoku
czy go przedekorować?

Koce na lustrach, ona to lubi
Nie boi się swojego odbicia
Ale tego, co może zobaczyć za nim
Miała plany, by zmienić swe imię
Ale nie w tradycyjny sposób
Gnębiona przez parę dużych błędów
Zakrywa wszystkie dziury swoim dekorowaniem
Lecz jednej nocy zrobiło jej się zimno bez kocy na łóżku
Więc zdarła je z lustra, wzięła krok w tył i powiedziała

Nie chcę tak odejść*
Pozwólcie mi chociaż posprzątać mój pokój
Nie chcę tak odejść*
Bo ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić
Jest zmuszenie moich ludzi do podejmowania decyzji
Zastanawiania się, co zrobić, oh
Czy powinni pozostawić ten pokój na widoku
czy go przedekorować?

Z dzwonami i gwizdami zredukowanymi
Niczym wyizolowane nagranie
A on czuje się uwięziony gdy nie jest pod wpływem
Można powiedzieć, że większość dni jest całkiem odurzony
Mógłby przeżyć, gdyby mieszkał na innej ulicy
Powtarzam, zredukowany i wyizolowany
Mówi, że lubi mieć wolne terminy, ale większość czasu tego nie znosi
Jeśli biegniesz do jego pokoju, weź oddech, zanim się włamiesz
Przyłóż ucho do drzwi, powiedz mi, czy słyszysz go mówiącego?

Nie chcę tak odejść*
Pozwólcie mi chociaż posprzątać mój pokój
Nie chcę tak odejść*
Bo ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić
Jest zmuszenie moich ludzi do podejmowania decyzji
Zastanawiania się, co zrobić, oh
Czy powinni pozostawić ten pokój na widoku
czy go przedekorować?

Nie chcę tak odejść* (tak odejść)
Pozwólcie mi chociaż posprzątać mój pokój (posprzątać mój pokój)
Nie chcę tak odejść* (tak odejść)
Bo ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić (zrobić)
Jest zmuszenie moich ludzi do podejmowania decyzji
Zastanawiania się, co zrobić, oh
Czy powinni pozostawić ten pokój na widoku (na widoku)
czy go przedekorować?

Czy go przedekorować?

Czy go przedekorować?

*"to go like this" znaczy "tak odejść" w znaczeniu umrzeć, natomiast "to leave like this" znaczy "tak odejść" w znaczeniu bardziej dosłownym

Tekst piosenki:


(There was a wonderful structure to the city
And it put my cares to rest)

Taking inventory of his life
Seeing snapshots chronologically in line
Something told him he should look around and tidy up
He collected many things but never quite enough
Tried looking at it from a new perspective
Flat on his back but he still heard the directive
Orders from that corner where that shadow always lived
Never asked permissions he just hopes that they forgive

I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
‘Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?

Blankets over mirrors, she tends to like it
She's not afraid of her reflection
But of what she might see behind it
She had plans to change her name
Just not the traditional way
Haunted by a couple big mistakes
She covers all the dents with the way she decorates
Then one night she got cold with no blankets on her bed
So she ripped them off the mirror, stepped back and she said…

I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
‘Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?

With the bells and the whistles scaled back
Like an isolated track
And he feels trapped when he's not inebriated
Fair to say he's fairly sedated most days of the week
He might have made it if he lived on a different street
I repeat, scaled back and isolated
He says he likes an open schedule but he mostly hates it
If you're running to his room, take a breath before you break in
Put your ear up to the door, tell me can you hear him saying?

I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
‘Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?

I don't want to go like this (go like this)
At least let me clean my room (clean my room)
I don't want to leave like this (leave like this)
'Cause the last thing I want to do is (to do is)
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display (on display)
Or redecorate?

Or redecorate?

Or redecorate?