tekstowo.pl

Tool - Culling Voices

Tłumaczenie:


Nieucieleśnione głosy pogłębiają moją podejrzliwość
Rozmowy, których nigdy nie odbyliśmy
Wyobrażona interakcja
Psychopatia. Nie waż się określać mnie tym mianem

Burzliwe sprzeczki, których nigdy nie mieliśmy,
(a może tylko mi tak wmawiają)
Jednak kierowane przez nich wszystkich
Każda z tych sprzeczek

Psychopatia
Wprowadza mnie w błąd znowu i znowu

Osądź, potęp i wygnaj każdego kogo się da
Bez dowodów
Tylko przez podszepty płynące z wnętrza

Psychopatia
Wprowadza mnie w błąd znowu i znowu

(Wyobrażona interakcja)
(Psychopatia) Nie waż się określać mnie tym mianem

(Nie waż się określać mnie tym mianem)
(Nie waż się określać mnie tym mianem)
(Nie waż się określać mnie tym mianem)
Nie waż się
Nie waż się
Nie waż się określać mnie
Nie waż się
Nie waż się
Nie waż się zarzucać mi

Tekst piosenki:


Disembodied voices deepen my suspicious tendencies
Conversations we've never had
Imagined interplay
Psychopathy. Don't you dare point that at me

Heated altercations we've never had, (or) so I'm told
Yet guided by them all
Every single one

Psychopathy
Misleading me over and over and over

Judge, condemn, and banish any and everyone
Without evidence
Only the whispers from within

Psychopathy
Misleading me over and over

(Imaginal interplay, Imaginal interplay)
(Psychopathy) Don't you dare point that at me

(Don't you dare point that at me)
(Don't you dare point that at me)
(Don't you dare point that at me)
Don't you dare
Don't you dare
Don't you dare point that
Don't you dare
Don't you dare
Don't you dare point that at