The Hollies - Put Yourself in My Place

Tłumaczenie:


Musisz się postawić w moim miejscu
Nie chcę stracić twarzy

Ludzie gadają w mieście
Mówiąc mi, że to ty zaczęłaś
Że twoja miłość do mnie
Tak mówią
Że ciężko uwierzyć
Że kocham cię w taki sposób
Więc musisz postawić się w moim miejscu
Nie chcę stracić twarzy

Bo mówisz te kłamstwa
Każdy będzie myślał, że to żadne zaskoczenie
Że mnie dzisiaj zostawisz
Nigdy nie pomyślałem, że zobaczę się odchodzącą
Więc musisz postawić się w moim miejscu
Nie chcę stracić twarzy

Twoi przyjaciele odwracają się ode mnie
Śmiejąc się ze mnie
Cóż, po prostu im powiedz
Że nasza miłość nigdy się nie ziści
Więc musisz teraz
Postawić się na moim miejscu

Więc musisz teraz
Postawić się na moim miejscu
Nie chcę stracić twarzy

Czemu oboje nie damy sobie szansy
Jestem pewien, że jeśli byśmy spróbowali uratowalibyśmy nasz związek
Nigdy nie zrozumiem tego co mi zrobiłaś
Czemu nie zdajesz sobie sprawy z tego, że nigdy nie będę wolny
Więc musisz
Postawić się na moim miejscu
Nie chcę stracić twarzy
Nie, nie, nie (stracić twarzy)
Posłuchaj mnie kochanie (stracić twarzy)
No dajesz
Musisz spróbować
Stracić twarz

Tekst piosenki:


So you gotta put yourself in my place
I don`t want to lose face

People talking `round town
Telling me that you've been putting it round
That your love for me
So they say
It`s hard to realize
That I love you this way
So you gotta put yourself in my place
Don`t want to lose face

'Coz you`re telling these lies
Everyone will think it`s no surprise
That you`re leaving me today
I never thought that I`d see you walking away
So you gotta put yourself in my place
Don`t want to lose face

So your friends turn their backs
And laugh at me
Well you just tell them
That our love could never be
And so you gotta now
Put yourself in my place

So you gotta now
Put yourself in my place
Don`t want to lose face

Why don`t we both take a chance
I`m sure that if we tried we could save our romance
I`ll never understand what you did to me
Why don`t you realize that I`ll never be free
And so you gotta
Put yourself in my place
Don`t want to lose face
No no no no no no (lose face)
Listen to me baby (lose face)
Come on come on
You gotta try
Lose face