The Four Freshmen - Laughing on the Outside (Crying on the Inside)

Tłumaczenie:


Tłum widzi mnie tańczącego
Beztroskiego i romansującego
Szczęśliwego z kimś nowym
Śmieję się na zewnątrz
Płaczę w środku
Bo wciąż jestem w tobie zakochany

Widzą mnie dniem i nocą
Tak wspaniale spędzającego czas
Nie wiedzą, przez co przechodzę
Śmieję się na zewnątrz
Płaczę w środku
Bo wciąż jestem w tobie zakochany

Nikt nie wie, że to tylko poza
Udawanie, że jestem zadowolony, że jesteśmy osobno
I kiedy płaczę, moje oczy są suche
Łzy są w moim sercu

Kochanie, czy możemy się pogodzić?
Od czasu naszego zerwania
Udawanie, to wszystko co robię
Śmieję się na zewnątrz
Płaczę w środku
Bo wciąż jestem zakochany

Wciąż jestem w tobie zakochany

Tekst piosenki:


The crowd sees me out dancing
Carefree and romancing
Happy with my someone new
I'm laughing on the outside
Crying on the inside
'cause I'm still in love with you

They see me night and daytime
Having such a gay time
They don't know what I go through
I'm laughing on the outside
Crying on the inside
'cause I'm still in love with you

No one knows it's just a pose
Pretending I'm glad we're apart
And when I cry, my eyes are dry
The tears are in my heart

My darling, can't we make up?
Ever since our breakup
Make believe is all I do
I'm laughing on the outside
Crying on the inside
'cause I'm still in love

I am still in love with you