The Dreaming - Crawl

Tłumaczenie:


Tyle we mnie umarło z tobą
Ocean łez wypłakałem dla Ciebie
Oddałbym wszystko, by ostatni raz powiedzieć ci żegnaj
Położyłem to wszystko na stole
Teraz to wszystko leży na podłodze
To nic nie warte
Nic nie warte dla ciebie...
...więcej...

Chciałbym prosić
Chciałbym błagać
Chciałbym pełzać
Na mych rękach i kolanach
Aby spróbować przywrócić, jej wiarę we mnie
Chciałbym pełzać
Na mych rękach i kolanach
Chciałbym pełzać
By po prostu być z tobą
Po prostu być z tobą

Chciałbym zrezygnować z wieczności, gdybym tylko mógł przyjść do domu, do ciebie...
Ale twój ogród jest pusty
Wszystkie twe kwiatki są martwe
Próbowałem podtrzymać ich wzrost
Ale brak im tam światła

Chciałbym prosić
Chciałbym błagać
Chciałbym pełzać
Na mych rękach i kolanach
Aby przywrócić
Twą wiarę we mnie
Chciałbym pełzać
Na mych rękach i kolanach
Wiesz, że chciałbym prosić
Wiesz, że chciałbym błagać
Chciałbym pełzać, przez piekło na kolanach
By po prostu być z tobą
Po prostu być z tobą

Tłumaczenie dla Nene by BillyZet

Tekst piosenki:


So much of me died with you
An ocean I've cried for you
There is nothing I wouldn't give just to say my last goodbye to you
I laid it all on the table
Now it's all on the floor
It's worth nothing
It's worth nothing to you
Anymore

I would beg
I would plead
I would crawl
On my hands and my knees
To try to restore her faith in me
I would crawl
On my hands and my knees
I would crawl
Just to be with you
Just to be with you

I'd give up an eternity if I could only to come home to you
But your garden is empty
All your flowers are dead
I tried to keep it growing
But there's no light there

I would beg
I would plead
I would crawl
On my hands and my knees
To try to restore
Your faith in me
I would crawl
On my hands and my knees
You know I would beg
You know I would plead
I would crawl through hell on my knees
Just to be with you
Just to be with you