The Dead South - Boots

Tłumaczenie:


Siedem długich lat, czekałem na ciebie
Grałaś w swoje gry, ja grałem w moje
Podczas gdy czekam na ciebie
Zaloty i dużo bólu
Dziewczyny płaczą, a ja leżę na ziemi
Próbuję wykonać tę pracę
Jestem wielkim palantem, ogłupionym twoim uśmieszkiem

Wyciągnęłaś broń, strzelając do mnie słowami
Bezpośrednio przez głowę, och, tak jak zasługuję
Rzuć mnie na krawężnik
Wszyscy starcy zbierają się wokół mnie
Wskaż i śmiej się, och, oglądają mnie krwawiącego
Zaczynam wierzyć, że to nie jest sen
Zupełnie nieobecny

Pogrzeb mnie w zimnej, twardej ziemi
Wrzuć moje ciało, dopóki leżę
Potem ukradniesz moją koronę
Zanim mnie opuścisz
Leżąc w ziemi
Zdejmij moje buty
I oddaj je gromadzie
Wszystkie te smutne słowa
Pobity i zaniepokojony
Firma zasłużyła

Weź moje buty, a będę cię kochać

Tekst piosenki:


Seven long years, I waited for you
You played your games, I played
Mine too
While I wait for you
Courting calls and lots of hurt
Girls are crying and I'm lying in
The dirt
Trying to make this work
I'm a big jerk, fooled by your smirk

Pulled out your gun, shooting me
With words
Right through the head, oh, just
Like I deserve
Throw me to the curb
All them old folks
Gathering round me
Point and laugh, oh, white they
Watch me bleed
I'm starting to believe
This is not a dream
Completely obsence

Burry me, in the cold hard ground
Throw my body in
While I'm lying down
Then you steal my crown
Before you leave me
Lying in the dirt
Take off my boots
And give em to the herd
All them sad words
Beaten and disturbed
Company deserved

Take of my boots
And I will love you