The Cure - Labyrinth

Tłumaczenie:


Powiedz, że to jest to samo słońce, wędrujące po tym samym niebie
Powiedz, że to te same gwiazdy płynące w tę samą noc
Powiedz mi, że to ten sam świat wirujący po tym samym kosmosie
Powiedz mi, że to ten sam czas wyznaczający ten sam dzień
Więc powiedz, że to ten sam dom i że nic w tym domu się nie zmieniło
Powiedz, że to ten sam pokój i że nic w tym pokoju nie jest dziwne
Powiedz, że to ten sam chłopak, płonący w tym samym łóżku
Powiedz mi, że to sama krew płynąca przez tę samą głowę
Powiedz, że to ten sam smak tego samego pocałunku
Powiedz, że to ta sama ty
Powiedz, że to sama ty i że zawsze tak było
Powiedz, że to sama ty
Powiedz, że to sama ty i że już na zawsze tak będzie
Powiedz, że to sama ty
Powiedz, że to sama ty i że zawsze tak było
Powiedz, że to sama ty i że już na zawsze tak będzie
Powiedz, że to sama ty
Powiedz, że to sama ty

Tak, powiedz mi że to wszystko jest takie samo
Tak było zawsze
Ale skoro nic się nie zmieniło... To musi to oznaczać...

Ale słońce jest zimne - niebo się myli
Gwiazdy są czarne - noc odeszła
Świat stoi w miejscu - kosmos się zatrzymał
Czas został wyrzucony - dzień jest stracony
Dom jest ciemny - pokój jest pokryty bliznami
Chłopak jest sztywny - łóżko jest twarde
Krew jest gęsta - głowa jest rozerwana
Smak jest suchy - pocałunek jest spragniony
I to nie ta sama Ty
Nie, nigdy tak nie było
To nie ta sama ty
To nie ta sama ty i tak naprawdę tego nie ma
To nie ta sama ty
To nie ta sama ty
Nie, nigdy tak nie było
To nie ta sama ty i tak naprawdę tego nie ma
To nie ta sama ty
To nie ta sama ty

Nie jest tak samo
To nie tak, jak było
Wszystko musiało się zmienić...

Albo to tylko ja...

Tekst piosenki:


Say it's the same sun spinning in the same sky
Say it's the same stars streaming in the same night
Tell me it's the same world whirling through the same space
Tell me it's the same time tripping through the same day
So say it's the same house and nothing in the house is changed
Yeah say it's the same room and nothing in the room is strange
Oh tell me it's the same boy burning in the same bed
Tell me it's the same blood breaking in the same head
Say it's the same taste taking down the same kiss
Say it's the same you
Say it's the same you and it's always been like this
Say it's the same you
Say it's the same you and it always and forever is
Say it's the same you
Say it's the same you and it's always been like this
Say it's the same you
Say it's the same you and it always and forever is
Say it's the same you
Say it's the same you

Yeah tell me it's all the same
This is how it's always been
But if nothing has changed... Then it must mean...

But the sun is cold - the sky is wrong
The stars are black - the night is gone
The world is still - the space is stopped
The time is out - the day is dropped
The house is dark - the room is scarred
The boy is stiff - the bed is hard
The blood is thick - the head is burst
The taste is dry - the kiss is thirst
And it's not the same you
It's not the same you
No it never was like this
It's not the same you
It's not the same you and it never really is
It's not the same you
It's not the same you
No it never was like this
It's not the same you
It's not the same you and it never really is
It's not the same you
It's not the same you

Oh it's not the same
This isn't how it's always been
Everything has to have changed...

Or it's me...