tekstowo.pl

The Claypool Lennon Delirium - Easily Charmed By Fools

Tłumaczenie:


Łatwo ulega urokom obcych
Ona łatwo ulega urokom obcych
Lubi przełączać w prawo ładnych chłopców na Tinderze
Desperackie środki prowadzą do desperackich sytuacji

Łatwo ulega urokom obcych
On łatwo ulega urokom obcych
Oddaje połowę swojej pensji telewizyjnym kaznodziejom
Desperackie środki prowadzą do desperackich sytuacji

Łatwo ulegają urokom obcych
Oni łatwo ulegają urokom obcych
Idą na prawo, by móc podnosić pistolety
Desperackie środki prowadzą do desperackich sytuacji

Łatwo ulegają urokom obcych
Łatwo ulegają urokom obcych
Oni łatwo ulegają urokom obcych
Łatwo ulegają
Przyciągani sztucznym światłem
Ona jest przyciągana sztucznym światłem
Jak owad w nocy
Przyciągany sztucznym światłem

Tekst piosenki:


Easily charmed by fools
She's easily charmed by fools
She likes to swipe right for pretty boys on Tinder
Desperate measures lead to desperate situations
Easily charmed by fools
He's easily charmed by fools
He gives half his salary to television preachers
Desperate measures lead to desperate situations
Easily charmed by fools
They're easily charmed by fools
They go to the right so they can pick their pistols
Desperate measures lead to desperate situations
Easily charmed by fools
Easily charmed by fools
They're easily charmed by fools
Easily charmed by
Drawn to artificial light
She's drawn to artificial light
Like an insect in the night
Drawn to artificial light