tekstowo.pl

The Beatles - Revolution

Tłumaczenie:


Mówisz, że chcecie rewolucji,
Wiesz, wszyscy chcemy zmienić świat.
Mówisz mi, że to jest ewolucja,
Wiesz, wszyscy chcemy zmienić świat.
Ale kiedy mówisz o destrukcji,
Czy nie wiesz, że nie możesz na mnie liczyć,
Czy nie wiesz, że będzie w porządku,
W porządku, w porządku.

Mówisz, że macie realne rozwiązanie,
Wiesz, wszyscy bardzo chcielibyśmy zobaczyć ten plan,
Prosisz mnie, żebym się dołożył,
Wiesz, (wszyscy) robimy, co możemy.
Ale kiedy chcesz pieniędzy dla ludzi o umysłach pełnych nienawiści,
Wszystko, co mogę ci powiedzieć to: bracie, musisz poczekać
Czy nie wiesz, że będzie w porządku,
W porządku, w porządku.

Mówisz, że zmienicie konstytucję,
Wiesz, wszyscy chcemy zmienić wam w głowach,
Mówisz mi, że chodzi o instytucję
Wiesz, lepiej, żebyście w zamian uwolnili swoje umysły.
Ale jeśli maszerujecie niosąc portety Przewodniczącego Mao,
Z nikim nijak wam się to nie uda.

Czy nie wiecie, że będzie w porządku,
W porządku, w porządku.

Tekst piosenki:


You say you want a revolution
Well you know
We all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know that you can count me out
Don't you know it's gonna be all right
All right, All right

You say you got a real solution
Well you know
We'd all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well you know
We're doing what we can
But when you want money for people with minds that hate
All I can tell you is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be all right
All right All right

You say you'll change the constitution
Well you know
We all want to change your head
You tell me it's the institution
Well you know
You better free your mind instead
But if you go carrying pictures of Chairman Mao
You ain't going to make it with anyone anyhow
Don't you know know it's gonna be all right
All right All right