Taylor Swift - August

Tłumaczenie:


Słone powietrze i rdza na twoich drzwiach
Nigdy nie pragnęłam niczego więcej
Szeptanie "Czy jesteś pewna?"
"Nigdy wcześniej tak nie byłam"

Ale widzę nas zatraconych we wspomnieniu
Sierpień przeminął w mgnieniu oka
Ponieważ nigdy nie był mój
I widzę nas, wijących się w pościeli
Sierpień skończył się jak butelka wina
Ponieważ nigdy nie byłeś mój

Twoje plecy oświetlone słońcem
Chciałabym wypisać na nich swe imię
Czy zadzwonisz, kiedy zacznie się rok szkolny?
Wciąż pamiętam wyobrażenie tego, że cię miałam

Ale widzę nas zatraconych we wspomnieniu
Sierpień przeminął w mgnieniu oka
Ponieważ nigdy nie był mój
I widzę nas, wijących się w pościeli
Sierpień skończył się jak butelka wina
Ponieważ nigdy nie byłeś mój

Wówczas wciąż zmienialiśmy się na lepsze
Pragnienie było wystarczające
Dla mnie było to wystarczające
Życie w nadziei, że to się stanie
Odwołałam plany w razie gdybyś zadzwonił
I powiedziałam "Spotkajmy się za młynem"
Tyle pozostało z letniej miłości i słowa "my"
Ponieważ nie byłeś mój do stracenia
Nie byłeś mój do stracenia, nie

Ale widzę nas zatraconych we wspomnieniu
Sierpień przeminął w mgnieniu oka
Ponieważ nigdy nie był mój
I widzę nas, wijących się w pościeli
Sierpień skończył się jak butelka wina
Ponieważ nigdy nie byłeś mój

Ponieważ nigdy nie byłeś mój
Nigdy mój

Ale czy pamiętasz?
Pamiętasz kiedy podjechałam
Powiedziałam "Wsiadaj do auta"
A potem zmieniłam plany
W razie gdybyś zadzwonił
Wtedy żyłam z nadzieją na to wszystko
Z nadzieją na to wszystko
"Spotkajmy się za młynem"

(Pamiętasz kiedy podjechałam
Powiedziałam "Wsiadaj do auta"
A potem zmieniłam plany
W razie gdybyś zadzwonił
Wtedy żyłam z nadzieją na to wszystko
"Spotkajmy się za młynem")

Pamiętasz kiedy podjechałam
Powiedziałam "Wsiadaj do auta"
A potem zmieniłam plany
W razie gdybyś zadzwonił
Wtedy żyłam z nadzieją na to wszystko
(Z nadzieją na to wszystko)
Z nadzieją na to wszystko
Z nadzieją na to wszystko
(Z nadzieją na to wszystko
Z nadzieją na to wszystko)

Tekst piosenki:


Salt air, and the rust on your door
I never needed anything more
Whispers of "Are you sure?"
Never have I ever before

But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
'Cause it was never mine
And I can see us twistin' in bedsheets
August slipped away like a bottle of wine
'Cause you were never mine

Your back beneath the sun
Wishin' I could write my name on it
Will you call when you're back at school?
I remember thinkin' I had you

But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
'Cause it was never mine
And I can see us twistin' in bedsheets
August slipped away like a bottle of wine
'Cause you were never mine

Back when we were still changin' for the better
Wanting was enough
For me, it was enough
To live for the hope of it all
Canceled plans just in case you'd call
And say "Meet me behind the mall"
So much for summer love and saying "Us"
'Cause you weren't mine to lose
You weren't mine to lose, no

But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
'Cause it was never mine
And I can see us twistin' in bedsheets
August slipped away like a bottle of wine
'Cause you were never mine

'Cause you were never mine
Never mine

But do you remember?
Remember when I pulled up
And said "Get in the car"
And then canceled my plans
Just in case you'd call
Back when I was livin' for the hope of it all
For the hope of it all
"Meet me behind the mall"

(Remember when I pulled up
And said "Get in the car"
And then canceled my plans
Just in case you'd call
Back when I was livin' for the hope of it all
"Meet me behind the mall")

Remember when I pulled up
And said "Get in the car"
And then canceled my plans
Just in case you'd call
Back when I was livin' for the hope of it all
(For the hope of it all)
For the hope of it all
For the hope of it all
(For the hope of it all,
For the hope of it all)