System Of A Down - Legend Of Zelda

Tłumaczenie:


Link przybył do miasta
przybył by uratować
księżniczkę Zeldę
Ganon ją porwał
Teraz dzieci nie grają
ale będą
gdy Link ocali dzień
HALLELUIAH!
teraz Link
dodaj sobie otuchy
byś mógł używać
swojego miecza z mocą,
a gdy czujesz się źle
wróżka do ciebie przybędzie
byś był odważnym
a nie mamisynkowym tchórzem
teraz Link
ocalił dzień
wsadził Ganona
do jego trumny
więc Zelda jest wolna
i teraz naszym bohaterem powinien być
Link
myślę, że twoje imię powinno zapisać się w historii

Tekst piosenki:


link has come to town
come to save
the princess Zelda
ganon took her away
now the children don't play
but they will
when link saves the day
HALLELUIAH!
now link
fill up your hearts
so you can shoot
your sword with power
and when you're feeling all down
a fairy will come around
so you'll be brave
and not a sissy coward
now link
has saved the day
put ganon
in his grave
so now zelda is free
and now our hero shall be
link
i think your name shall go down into
history