System Of A Down - Genocidal Humanoidz

Tłumaczenie:


Czy
Możesz
Ujrzeć
Nas
Bijących się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

My nigdy

Terroryści walczyli i nigdy nie przestaną
Oskarżenia wojennych prostytutek od samego początku nas zawodziły

Ty
Ja
my
oni

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

My nigdy

Terroryści walczyli i nigdy nie przestaną
Oskarżenia wojennych prostytutek od samego początku nas zawodziły

Czy możesz ujrzeć nas
Bijących się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Nadszedł koniec prześladowań

Zgadnij kto przychodzi na kolację
Ludobójcze humanoidy
Uczące swoje dzieci sztuki wojennej, dranie, którzy zostaną zniszczeni

Zgadnij kto przychodzi na kolację
Ludobójcze humanoidy

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

My nigdy

Terroryści walczyli i nigdy nie przestaną
Oskarżenia wojennych prostytutek od samego początku nas zawodziły

Czy możesz ujrzeć nas

Bijących się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Koniec z prześladowaniami

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Bijąc się z diabłem
Nigdy nie uciekamy od diabła
Nigdy nie przyzwaliśmy diabła
Nigdy nie ukrywamy się przed diabłem

Tekst piosenki:


Can
You
See
Us
Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

We never

Terrorists were fighting and were never gonna stop
The prostitutes guns who prosecute have failed us from the start

You
Me
us
them

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

We never

Terrorists were fighting and were never gonna stop
The prostitutes guns who prosecute have failed us from the start

Can you see us
Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

Persecution ends now

Guess who's coming over to dinner
The genocidal humanoids
Teaching warfare to their children, the bastards that will be destroyed

Guess who's coming over to dinner
Genocidal humanoids

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

We never

Terrorists were fighting and were never gonna stop
The prostitutes who prosecute have failed us from the start

Can you see us

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

Persecution ends

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil

Beating the devil
We never run from the devil
We never summoned the devil
We never hide from the devil